Kritiky.cz > Horory > Empire of the Sharks (2017)

Empire of the Sharks (2017)

rp Empire of the Sharks 2017.jpg
rp Empire of the Sharks 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo ovlá­dá žra­lo­ky, ovlá­dá celý svět. Ovšem jen do doby, kdy se to pře­sta­ne ostat­ním líbit…


Žraločí alfa sami­ce byla pora­že­na, pla­ne­ta Země však i tak zůsta­la téměř neobý­va­tel­ná. Téměř 98% pev­ni­ny je však vli­vem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a tání ledov­ců pod vodou a zby­tek lid­stva pře­ží­vá jen na umě­le vytvo­ře­ných plo­ši­nách (z nichž někte­ré se dají jen stě­ží ozna­čit za měs­ta či osa­dy). Voda je nedo­stat­ko­vým zbo­žím a toho se roz­ho­dl vyu­žít samozva­ný vlád­ce oce­á­nu Ian Fien a jeho pomoc­ník Mason Scrim. Ti od lidí vybí­ra­jí desát­ky, zot­ro­ču­jí je a z těch nepo­sluš­ných se stá­vá krme­ní pro žra­lo­ky, kte­ré za pomo­ci čipů a podiv­né­ho zaří­ze­ní doká­že ovlá­dat. Najdou se však i tací, jenž se mu doká­ží posta­vit. Jedním z nich je i mla­dík Timor, kte­rý hod­lá z jeho spá­rů vysvo­bo­dit mla­dou dív­ku Willow, jenž má ve svém drže­ní moc­ný amu­let. S jeho pomo­cí by se doká­za­li zba­vit Fiena a mož­ná i samot­ných žra­lo­ků…


Český název: Žraločí impé­ri­um

Režie: Mark Atkins
Rok výro­by: 2017
Délka: 89 min
Země: USA
Hrají:
Ashley de Lange...(Willow)
Jack Armstrong...(Timor)
John Savage...(Ian Fien)
Jonathan Pienaar...(Mason Scrim)
Thandi Sebe...(Sion)
Brandon Auret...(Barrick)
...a dal­ší


Není to zas tak dlou­ho, co jsem viděl céč­ko­vý brak Boj o pev­ni­nu a ten­to film je jeho vol­ným pokra­čo­vá­ním. Zase zví­tě­zi­ly mé „sado­ma­so­chis­tic­ké“ chout­ky a tak jsem si samo­zřej­mě nene­chal ujít ani dal­ší žra­lo­čí pec­ku od spo­leč­nos­ti Asylum. I když je prav­da, že v tom­to pří­pa­dě nehrá­li žra­lo­ci zas až tak pod­stat­nou roli, jako v prv­ním díle. Tyhle lev­né vari­a­ce na Vodní svět však nemě­ly šan­ci na výraz­ný úspěch a to nejen díky vel­mi cha­bým spe­ci­ál­ním efek­tům, ale i sla­bé­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní.
To však nezna­me­ná, že by to byla vylo­že­ná kata­stro­fa. V tom­to pří­pa­dě to mělo ale­spoň troš­ku smys­lu­pl­ný pří­běh, ve kte­rém jsem si asi nej­ví­ce vychut­nal pasáž, v níž Timor hle­dá par­ťá­ky pro svou šíle­nou misi v zapli­va­ném ost­rov­ním pajzlu. Byla jen vel­ká ško­da, že vět­ši­na z nich nedo­sta­la vět­ší pro­stor, pro­to­že cha­rak­te­ris­ti­ky někte­rých postav byly vcel­ku zají­ma­vé. Přesto doká­za­ly vykouz­lit něko­lik úsměv­ných momen­tů a hlá­šek, díky kte­rým jsem se čás­teč­ně i poba­vil.
O dost hor­ší už to bylo se samot­ný­mi žra­lo­ky. CGI efek­ty jsou kapi­to­lou sami o sobě. Rozmazané šmou­hy vyska­ku­jí­cí s vody, cákan­ce krve, kte­ré se na mís­tě obje­ví až pár sekund poté, co tělo odle­tí, neu­stá­le se opa­ku­jí­cí scé­ny – inu na to jsem si už u Asylum za ty roky zvy­kl. Naštěstí tu byli i lid­ské sou­bo­je a hlav­ně dva zápo­rá­ci, kte­ří se rov­něž doce­la čini­li. V nepo­sled­ní řadě bych chtěl jen pozna­me­nat, že mezi obsa­ze­ný­mi herci/herečkami si zřej­mě našel reži­sér Atkins své oblí­ben­ce, pro­to­že někte­ří z nich se obje­vi­li i v dal­ším jeho pro­pa­dá­ku – nověj­ším 6-Headed Shark Attack. Jediné co mě zamr­ze­lo tro­chu více, bylo to, že hrdi­na prv­ní­ho dílu Dillon Barrick (herec Brandon Auret) se tu obje­vil jen asi ve dvou – třech zábě­rech.
Žraločí impé­ri­um tak sice nikdy nebu­de pat­řit mezi dob­ré fil­my, ale líbi­lo se mi na tom hlav­ně to, že nešlo jen o dal­ší tuc­to­vou asy­lác­kou výro­bu – ten­to­krát při­šli i s vcel­ku sluš­ným (leč) i tak pod­prů­měr­ným pří­bě­hem.


Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen1. června 2018 Dita Von Teese v Praze - předprodej zahájen Světová královna burlesky Dita Von Teese, se v rámci letošního evropského turné představí s kritiky uznávanou show ,, The Art of the Teese“ také v pražském Kongresovém centru. 22. […] Posted in Články
  • V akčňáku Red Notice od Netflixu by si krom Dwaynea Johnsnoa,...28. června 2020 V akčňáku Red Notice od Netflixu by si krom Dwaynea Johnsnoa,... V akčňáku Red Notice od Netflixu by si krom Dwaynea Johnsnoa, Ryana Reynoldse a Gal Gadot údajně mohl zahrát také Tom Cruise. Ten by se měl ve filmu objevit pouze ve štěku/malé roli, která […] Posted in Krátké aktuality
  • Requin, The (2022)9. února 2022 Requin, The (2022) Tropická bouře a hladoví žraloci dokáží znechutit dovolenou nejen v nádherném Vietnamu…Jaelyn nedávno potratila a psychicky se zhroutila. I z toho důvodu se […] Posted in Horory
  • Vražedné stíny28. února 2022 Vražedné stíny Tohle snad selhalo na všech frontách. První díl ještě šel, ale ten druhý byl fakt tragický. Takže popořadě. Naprosto příšerný scénář - dialogy jako by napsal šestnáctiletý kluk který se […] Posted in Krátké recenze
  • Hollywood Ending6. června 2003 Hollywood Ending Woody Allen jako režisér, scénárista a herec v komedii o tom, jak se v Hollywoodu točí filmy a s čím je člověk nucen se potkýat, pokud je v nouzi. Kdo byl největší režisérskou špičkou […] Posted in Filmové recenze
  • n200812240110 45. ledna 2009 Velká ryba (Big Fish) Jeden vyprávěč, jeden posluchač a dvě verze jednoho příběhu.  Hlavním hrdinou filmu je Ed Bloom v podání Ewana McGregora, jenž na smrtelné posteli hledá usmíření s jediným synem, kterého […] Posted in Filmové recenze
  • Death Valley (1982)15. května 2012 Death Valley (1982) Malý chlapec se připlete do cesty šílenému zabijákovi, který si ho vyhlédne jako svou další oběť… Billyho rodiče se nedávno rozvedli a jeho matka si našla nového přítele, […] Posted in Horory
  • Lovci dinosaurů18. listopadu 2005 Lovci dinosaurů Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu! Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě […] Posted in Filmové recenze
  • Předčítač27. srpna 2010 Předčítač  Film je natočený režisérem Stephenem Daldrym, který vždy byl a snad i nadále zůstane zárukou kvality pro nenechavé Hollywoodské producenty. Snímek vychází z […] Posted in Recenze
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54583 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72003 KB. | 19.04.2024 - 01:51:12