Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Filmový klenot z Německa: Krev a zlato - Příběh lásky a války na plátně

Filmový klenot z Německa: Krev a zlato - Příběh lásky a války na plátně

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Z Německa nám cho­dí do onli­ne mno­ho zají­ma­vých fil­mů, na kte­ré sto­jí se kou­kat. Jedním z fil­mů letoš­ních novi­nek je film z doby dru­hé svě­to­vé vál­ky. Krev a zla­to je hodi­nu a půl (bez titul­ků) dlou­hý film, kte­rý sto­jí za to, abychom si jej pus­ti­li doma ve svých obý­va­cích.

Neoplývá kva­li­tou, kte­rá by lidi svo­la­la do kina, ale pat­ří mezi úspěš­né fil­my. Na západ­ní fron­tě klid nám uká­zal, jak se můžou natá­čet kva­lit­ně růz­né váleč­né fil­my. A film Zlato krev nato­čil jiný reži­sér se stej­ným čes­kým týmem a v čes­kém pro­stře­dí.

Jedná se jed­no­du­chý pří­běh dezer­té­ra z váleč­né jed­not­ky, kte­rý se v jed­né ves­ni­ci s kos­te­lem obrá­tí pro­ti svým vojá­kům. Jednotka SS totiž hle­dá ztra­ce­né zla­to židů. Ještě se v pří­bě­hu obje­ví sta­ros­ta, pár zrád­ců a hlav­ně lás­ka.

Film je nato­čen vel­mi rea­lis­tic­ky, pár mrt­vol je zabi­to vel­mi dob­ře. Několik bitek je vel­mi pove­de­ných a krve si člo­věk uži­je dosy­ta. Není to film pro malé děti. Člověk se ale hlav­ně poba­ví a oddych­ne.

Českých her­ců je tam oprav­du málo, hlav­ní osa­zen­stvo je němec­ké. Nejedná se o hvězdy, ale něko­lik z němec­kých her­ců jsme vidě­li i ame­ric­ké vel­ko­pro­duk­ci.

Hudba se pro­tká­na odka­zem na Morriconovi wes­ter­ny a hity z dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Mně se film oprav­du líbil, pat­ří mezi oddycho­vé na večer s vínem a pop­cor­nem s vlast­ní mik­ro­vln­ky.


Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16829 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72023 KB. | 24.07.2024 - 08:08:30