Kritiky.cz > Horory > Exorcists, The (2023)

Exorcists, The (2023)

Exorcists20The202023
Exorcists20The202023
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Vymýtání a Ouija nejsou moc dob­rá kom­bi­na­ce. Zvláště když tím ZLO zís­ká­vá pře­va­hu a Bůh zrov­na moc nesto­jí na vaší stra­ně, i když by měl…

Doktorka Olivia je kon­tak­to­vá­na sestrou Caroline, aby se při­po­ji­la k tro­ji­ci duchov­ních, kte­ří hod­la­jí ve starém mau­zo­leu pro­vést obřad vymý­tá­ní. Skeptická psy­chi­atrič­ka se sku­teč­ně při­dá­vá k tro­ji­ci exor­cis­tů a sezna­mu­je se tak s mla­dou dív­kou Huxley, kte­rá je údaj­ně posed­lá. Nebezpečný obřad může začít, ale nikdo nemá ani tuše­ní, že do sta­ré budo­vy zamí­ři­la i sku­pin­ka tee­nage­rů, kte­ří zde chtě­jí vyvo­lá­vat duchy pomo­cí tabul­ky Ouija, což všech­no zkom­pli­ku­je a sní­ží jejich šan­ce na pře­ži­tí…

 

Režie: Jose Prendes

Rok výro­by: 2023

Délka: 85 min

Země: USA

 

Hrají:

Kayla Fields...(doktorka Olivia Beckett)

Doug Bradley...(otec Patrick Ryland)

Victor Maraña...(otec Raul Cortez)

Denice Duff...(sestra Caroline)

Kate Hodge...(reverendka Melody Bates)

Katie Silverman...(Huxley Hendrix)

...a dal­ší

Není nic nové­ho pod slun­cem, že když už do kin míří něja­ký film (nejen horo­ro­vý) s vět­ším roz­poč­tem a mar­ke­tingo­vou masá­ží v médi­ích i tele­vi­zi, spo­leč­nost Asylum a jim podob­ní neza­há­lí a rych­le „splá­ca­jí“ níz­ko­roz­počto­vý paskvil s podob­ných či zavá­dě­jí­cím názvem, aby se při­ži­vi­li. A ani ten­to film není žád­nou výjim­kou. Lacinost a narych­lo načmá­ra­ný scé­nář z toho smr­dě­li na sto honů a cel­ko­vá kva­li­ta fil­mu byla dosti mizer­ná. Staré fil­my o exor­cis­mu jsem měl doce­la rád, ale vět­ši­na těch novo­do­bých jsou jen laci­ný­mi kopír­ka­mi bez špet­ky ori­gi­na­li­ty a i z toho důvo­du ten­to sub­žánr pat­ří dnes již k mým méně oblí­be­ným.

 

Jose Prendes je typic­kým reži­sé­rem pro Asylum. Je to už tře­tí film, kte­rý jsem od něj viděl a můžu říci, že ten­to tvůr­ce moc kva­lit nepo­bral. Přiživuje se na slá­vě jiných, vykrá­dá námě­ty, kde se dá a s mini­mál­ním roz­poč­tem točí jeden céč­ko­vý paskvil za dru­hým, jen aby uspo­ko­jil své chle­bo­dár­ce. Protože pro divá­ky to roz­hod­ně nedě­lá. Občas se mu sice poda­ří navo­dit ale­spoň tro­chu zají­ma­vou atmo­sfé­ru, ale nic extra co by stá­lo za řeč. I zde je film plný nud­ných dia­lo­gů, zdlou­ha­vých scén o ničem, a když už koneč­ně dojde k něja­ké akci, je rych­le utnu­ta stři­hem. Abych mu však jen nekřiv­dil, i tady dojde na něja­ké ty krva­vé šrá­my, pod­říz­nu­tý krk, rány pán­vič­kou do hla­vy, ďábel­ský smích a hlav­ně špat­né (sla­bé) mas­ky posed­lých.

 

Závěr sebou při­ne­se i lehoun­ce zlep­še­nou atmo­sfé­ru a hned něko­lik důle­ži­tých postav zemře, ale to je tak vše. Zápory jas­ně pře­va­žu­jí kla­dy a já vám ten­to film roz­hod­ně dopo­ru­čo­vat nebu­du. Podobně laci­ných fil­mů o vymý­tá­ní exis­tu­je celá řada a ten­to vel­mi brzy upad­ne v zapo­mně­ní. V mých očích jen dal­ší zby­teč­nost, kte­rou si můžu odškrt­nout ze své­ho sezna­mu. Příště by moh­li do role jep­tiš­ky obsa­dit ale­spoň méně „sili­ko­no­vou“ hereč­ku, ten její ksicht byl nesku­teč­ně umě­lý a moc tomu nepo­mohl ani pup­ka­tý Hellraiser na důcho­dě Doug Bradley.

Hodnocení:

20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • El páramo (2021)12. dubna 2024 El páramo (2021) Samota a křehká psychika dokáží nadělat neplechu a to nejen ve španělské pustině s bubákem za zadkem… V 19. století Španělskem zmítala jedna válka za druhou. […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Within (2016)30. ledna 2024 Within (2016) Pokud si kupujete nový barák, zjistěte si, zda společně s ním nekupujete i nějakou nežádanou osobu navíc… John Alexander se společně se svou dcerou Hannah a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76916 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71609 KB. | 17.06.2024 - 18:59:43