Kritiky.cz > Horory > Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)

rp Halloween 4 The Return of Michael Myers 28198829.jpg
rp Halloween 4 The Return of Michael Myers 28198829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michael Myers se vra­cí na scé­nu v plné síle a jeho tou­ha po zabí­je­ní je ješ­tě mno­hem vět­ší…


Michael Myers pře­žil ohrom­ný výbuch, kte­rým se jej sna­žil dok­tor Loomis před dese­ti lety jed­nou pro­vždy zasta­vit a od té doby leží v kóma­tu v psy­chi­at­ric­kém ústa­vu, pod neu­stá­lou ost­ra­hou. Den před Halloweenem však má být pod vel­kou dáv­kou seda­tiv pře­ve­zen, do ješ­tě zabez­pe­če­něj­ší­ho zaří­ze­ní, jen­že jak už to tak bývá, během pře­vo­zu se něco zvrtne…Na mís­to havá­rie sanit­ky při­jíž­dí i sám dok­tor Loomis, kte­rý rov­něž pře­žil výbuch, ale od té doby se stá­hl do ústra­ní. Jenže fakt, že tělo psy­cho­pa­tic­ké­ho zabi­já­ka, kte­rý je ztě­les­ně­ním čis­té­ho ZLA se v tros­kách nena­šlo, dává jas­ný sig­nál, že Michael Myers se opět vydal do Haddonfieldu, aby dokon­čil to, co se mu dosud nepo­ved­lo. Vyvraždit celou svou rodi­nu. Jenže tomu zpr­vu nikdo nevěří…V Haddonfieldu však teď žije malá Jamie, dce­ra Laurie a jeho neteř…


Český název: Halloween 4: Návrat Michaela Myerse

Režie: Dwight H. Little
Rok výro­by: 1988
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Donald Pleasence...(Dr. Sam Loomis)
Danielle Harris...(Jamie Lloyd)
Ellie Cornell...(Rachel Carruthers)
George P. Wilbur...(Michael Myers)
Beau Starr...(šerif Ben Meeker)
Kathleen Kinmont...(Kelly Meeker)
...a dal­ší


Sedm let to vypa­da­lo, že Michael Myers už to má defi­ni­tiv­ně za sebou, jen­že pak při­šel John Carpenter s dal­ším scé­ná­řem. Ten se však kupo­di­vu nedo­čkal pří­liš vře­lé­ho při­je­tí a tak se do sepsá­ní nové­ho vrh­la hned čtve­ři­ce scé­náris­tů, kte­ří nako­nec Carpenterovu záplet­ku o dopa­du Myersova řádě­ní na Haddonfield zce­la vyne­cha­li. Po nevra­ži­vém při­je­tí „troj­ky“ nehod­lal nikdo ris­ko­vat a radě­ji se vrá­ti­li, ke staré­mu dob­ré­mu sché­ma­tu. Tím však byli divá­ci ochu­ze­ni o fakt (vysvět­le­ní – ukáz­ku), jak moh­li Myers i Loomis pře­žít tak obrov­ský výbuch. A já pat­řím k těm, kte­rým to pros­tě chy­bě­lo oprav­du hod­ně.
Ono cel­ko­vě i zde bylo dost kopan­ců co se logi­ky a návaz­nos­ti týče, ale čtyř­ka pros­tě igno­ro­va­la někte­rá fak­ta z před­cho­zích dvou dílů, nebo spí­še se k nim nehod­la­la vra­cet a nějak důsled­ně­ji se v nich rýpat. Mnohem hor­ší však bylo, že se zde bude­me muset obe­jít bez hlav­ní hrdin­ky Laurie, pro­to­že Jamie Lee Curtis už v tom­to pokra­čo­vá­ní hrát nechtě­la (tak­že si musí­me vysta­čit s její foto­gra­fií). Její osud zůstal zaha­len v mlž­ném opa­ru (jed­nu chví­li tvr­di­li, že se pros­tě sebra­la a zmi­ze­la, násled­ně zas že zemře­la…). Každopádně tu po ní zůsta­la její dce­ra, kte­rá pře­bra­la „rodin­né pro­kle­tí“ a nyní to byla malá hol­čič­ka, kte­rá muse­la čelit psy­cho­pa­tic­ké­mu vra­ho­vi a ztě­les­ně­ní ZLA v podo­bě Michaela Myerse. A Danielle Harris to zvlád­la i přes svůj níz­ký věk doce­la dob­ře. Osobně mám tuto hereč­ku rád a ani ve svých úpl­ných začát­cích si neved­la vůbec špat­ně. Zdatně jí pod­po­ro­va­la její fil­mo­vá nevlast­ní sest­ra Ellie Cornell a i Donald Pleasence se vrá­til v plné síle.
Co se samot­né­ho děje týče, tak tady se vše vrá­ti­lo do zaži­tých kole­jí a Myers se oprav­du činil. Počet mrtvých byl obdi­vu­hod­ný, leč vel­ké množ­ství vražd se ode­hrá­lo mimo záběr kamer, což mi troš­ku vadi­lo. I tak si však atmo­sfé­ra doká­za­la udr­žet svůj stan­dart a tu a tam vykouk­li i něja­ké ty názna­ky napě­tí. Přece jenom však vidím v kon­fron­ta­ci s prv­ní­mi díly něja­ké ty meze­ry a nedo­stat­ky, nebo už pros­tě začí­nám být této série troš­ku „pře­je­de­ný“ ač ješ­tě nejsem ani v polo­vi­ně. Halloween si pros­tě mé sym­pa­tie nezís­kal tak jako Noční můra nebo Pátek 13 a poprav­dě Michael Myers je v mých očích o dost slab­ším odva­rem Jasona nebo Freddyho. Čtyřka však pořád pat­ří mezi prů­měr­né sla­she­ry, což jí upřít nemůžu a ani nechci.

Hodnocení:
60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Mary Kills People S03E03 - No Happy Endings Here4. června 2019 Titulky k Mary Kills People S03E03 - No Happy Endings Here Mary zjišťuje, že Francis zabila pacientku, za kterou společně byly. Des se připravuje na to, že povede případ až do konce. Naomi píše Jess, která má o ní strach. Mary zajde za […] Posted in Titulky
  • Jak získat práci: Klíčové kroky a úspěšné vzory motivačních dopisů26. prosince 2023 Jak získat práci: Klíčové kroky a úspěšné vzory motivačních dopisů   Získání práce v dnešní konkurenční době není jednoduchým úkolem. S ohledem na rostoucí počet uchazečů je důležité vytvořit dobrý dojem již od samého začátku. Jedním z klíčových […] Posted in Ze života
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jaws: The Revenge (1987)26. července 2016 Jaws: The Revenge (1987) Totální zkáza této série byla takřka dokonána... Ellen se společně se svým mladším synem Seanem připravují na oslavu vánočních svátků. Sean však ještě musí vyjet na moře […] Posted in Horory
  • Mafiáni3. června 2020 Mafiáni Martin Scorsese, Robert De Niro a Joe Pesci. Tohle hvězdné trio bylo v první polovině devadesátých let na vrcholu své tvůrčí spolupráce. A ještě předtím, než společně natočili Casino, […] Posted in F.F.F.
  • Top březen 20181. dubna 2018 Top březen 2018 Nejčtenější články března 2018. THE NAGANO TAPES - 786 zobr. Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí - 560 zobr. Soutěž o 3x Farming Simulator 17 - […] Posted in Články
  • Raubíř Ralf | Wreck-It Ralph [80%]9. února 2013 Raubíř Ralf | Wreck-It Ralph [80%] Raubíř Ralf http://www.csfd.cz/film/300893-raubir-ralf/ http://www.imdb.com/title/tt1772341/ Alternativní názvy:  Ralph Rozbi-to, Wreck-It Ralph Mládeži přístupný V […] Posted in Filmové recenze
  • Erazim Kohák - Domov a dálava (2009)19. listopadu 2019 Erazim Kohák - Domov a dálava (2009) Domov a dálava s podtitulem "Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení" je zatím poslední knihou známého filosofa Erazima Koháka. K tomuto jedinci můžete zastávat rozličný […] Posted in Recenze knih
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
  • Film Pohani: Uctění památky ukrajinské autorky Anny Jablonské20. září 2023 Film Pohani: Uctění památky ukrajinské autorky Anny Jablonské Režisérka Olga Dabrowská převedla původní divadelní hru na plátno filmu, aby uctila památku tragicky zesnulé ukrajinské autorky Anny Jablonské. V roce 2011 přiletěla význačná ukrajinská […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57674 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71511 KB. | 25.06.2024 - 21:20:41