Kritiky.cz >

Je možné najít cestu zpátky?

Byli mla­dí, šťast­ní a zami­lo­va­ní. Finn a Layla tvo­ři­li doko­na­lý pár. Na dovo­le­né ve Francii se ale sta­lo něco, co jejich štěs­tí zni­či­lo. Když zasta­vi­li u ben­zí­no­vé pum­py, Finn si odsko­čil, a když... Read more »

B. A. Paris - V pasti lží

Zdá se, že Cassie začí­na selhá­vat pamět. Nepamatuje si, kde zapar­ko­va­la své auto, neví, jaký dárek má kou­pit pro pří­tel­ky­ni, zapo­mí­ná na domlu­ve­né schůzky a občas se sta­ne, že domů... Read more »

Za zavřenými dveřmi

Nervy drá­sa­jí­cí thriller, u kte­ré­ho chce­te s kaž­dou strán­kou vědět víc a záro­veň si pře­je­te, aby to, co čte­te, neby­la prav­da. Kniha Za zavře­ný­mi dveř­mi vyprá­ví pří­běh man­žel­ské­ho páru, kte­rý se nave­nek... Read more »

Za zavřenými dveřmi

Jack Angel je pohled­ný a úspěš­ný práv­ník. Grace Angelová je jeho krás­ná a ele­gant­ní man­žel­ka. Jsou téměř neroz­luč­ní. Někdo by to mohl nazvat pra­vou lás­kou. Je to však sku­teč­ně tak? Read more »
Stránka načtena za 3,53799 s | počet dotazů: 183 | paměť: 46962 KB. | 17.07.2024 - 19:45:29