Kritiky.cz > Domácí rady > Významné okamžiky

Významné okamžiky

okamzikyx
okamzikyx
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejmenší věc s význa­mem je v živo­tě cen­něj­ší než nej­vět­ší věc bez něho. (C.G.Jung)

Vzpomeňte si na dobu, kte­rá pro vás byla význam­ná. Nepoužil jsem slo­vo pří­jem­ná nebo radost­ná, ale význam­ná. Významné udá­los­ti jsou čas­tě­ji méně pří­jem­né, jsou bolest­né nebo děsi­vé. Jindy jsou náh­lým pro­zře­ním, kte­ré při­ná­ší hlu­bo­ké vhle­dy do nit­ra a pocho­pe­ní. Zpočátku se udá­lost může zdát bez­vý­znam­ná a její plný dopad při­jde poz­dě­ji. Významné oka­mži­ky nás sou­stře­ďu­jí na význam naše­ho živo­ta a na to, jak trá­ví­me svůj čas.

Jak se tyto udá­los­ti sta­nou vaši­mi uči­te­li a rád­ci? Jaké jste se nau­či­li lek­ce, kte­ré vás doved­ly tam, kde jste, a k oso­bě, jíž jste se sta­li? Často nemá­me před­sta­vu, jak nás roz­hod­nu­tí a vol­by vedou ke zku­še­nos­tem, jež mění život.

Zeptejte se dnes, co vás moti­vu­je, co dává vaše­mu živo­tu smy­sl. Najděte odpo­věď, a najde­te sebe. Ohlédněte se na smys­lu­pl­né udá­los­ti, pře­mýš­lej­te o tom, co vám děla­lo radost jako dítě­ti. Když zkom­bi­nu­je­te tyto dvě věci, bude­te pro­ží­vat život zamýš­le­ný pro vás.

Drobný tip pro vás: Dnes se věnuj­te zkou­má­ní toho, co je pro vás význam­né. Uvažujte o minu­lých udá­los­tech a všim­ně­te si, jaká pou­če­ní vám při­nes­ly.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32509 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71924 KB. | 12.04.2024 - 20:34:43