Kritiky.cz > Recenze knih > Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

maly princ a hadova planeta 9788020426147.280299474.1492078247
maly princ a hadova planeta 9788020426147.280299474.1492078247
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malý princ se i s Liškou vrá­til z dal­ší výpra­vy, kde musel čelit dal­ším pře­káž­kám, kte­ré mu při­pra­vil Had, ale vymo­ta­li se z toho a Malý princ poslal své milo­va­né Růži o tom všem dopis. Ovšem její odpo­věď ho úpl­ně zdr­ti­la. Psala, že má tak ako­rát čas na to, by mu napsa­la, jak ho má ráda. Nakonec se z psa­ní dozvě­děl, že Had jeho Růži une­sl. Liška se zdě­si­la hrů­zou a hned se pta­la, co budou dělat a jaký mají plán. Malý princ byl tak zce­pe­ně­lý hrů­zou a stra­chem, že v prv­ní chví­li nevě­děl vůbec nic. Začal pro­pa­dat bez­na­dě­ji a trud­no­my­sl­nos­ti.

Liška však neztrá­ce­la opti­mis­mus. Nutila Malého prin­ce, aby se vyda­li za vše­mi lid­mi, kte­rým už pomohl, ti, že musí urči­tě něco vědět, kde hle­dat pro­rad­né­ho Hada. Tak cho­di­li od pla­ne­ty k pla­ne­tě, vyptá­va­li se, avšak bez úspě­chu. Nakonec mu musel pomo­ci Ohnivý pták, ten mu i pora­dil, co dělat, když se ocit­ne ve zlé situ­a­ci. Dostali se tedy k pla­ne­tě, kte­rou obý­val Had, avšak ode­všad z pro­sto­ru oko­lo nich léta­li pře­lu­dy, na kte­ré je upo­zor­nil Ohnivý pták ve svých radách. Malý princ a Liška sko­ro vůbec nevě­dě­li, kde jsou a kudy se mají dát, ale pře­ce jen šli. Had to všech­no viděl s not­nou dáv­kou sar­kas­mu a uště­pač­nos­ti.

Nicméně ho pře­kva­pi­lo, že se dostal Malý princ až tak dale­ko. Měl u sebe Růži a té se sna­žil zpo­chyb­nit Malého prin­ce. Ta se však neda­la. Neustále ji lákal, aby zůsta­la s ním na jeho pla­ne­tě, to Růže kate­go­ric­ky odmí­ta­la. Had se pod­vo­lil Růži, ale v tom smě­ru, že nachys­tal pro Malého prin­ce něko­lik úko­lů. Ten prv­ní byl dostat se z blu­diš­tě. Malému prin­ci by se to nikdy nepo­da­ři­lo, kdy­by Růže neod­fou­ka­la jeden svůj lís­tek napl­ně­ný kap­kou vody. Malý princ se spo­lu s Liškou blí­ži­li k Hadově palá­ci. Tam se zatím Růže dozvě­dě­la, proč vlast­ně Had všem ubli­žu­je.

Liška a Malý princ se dosta­li do dal­ších potí­ží. Začali na ně úto­čit Hadovy pří­zra­ky. Malý princ mezi­tím usnul a Liška kři­če­la o pomoc. Na posled­ní chví­li se Malý princ pro­bu­dil a viděl, jak Lišku objí­má stis­kem Had. Nakonec se dosta­li všich­ni naho­ru do věže. Tam měl Had při­pra­ve­ný pro Malého prin­ce dal­ší úkol, ten­to­krát posled­ní. Když by nad ním vyhrál, Had by se stáh­nul a už nikdy by o něm nesly­še­li. Malý princ musel najít svou Růži – jedi­nou a pra­vou mezi dal­ší­mi mno­ha. Nakonec ji poznal, avšak Had mu nevě­řil a oso­čo­val ho z pod­vá­dě­ní.

Had ho chtěl zlik­vi­do­vat, ale to nemoh­la Růže dopus­tit a tak sebou prud­ce ude­ři­la o zem, až se kvě­ti­náč roz­le­těl na kous­ky a její líst­ky se postup­ně ztrá­ce­ly – zbyl jenom jeden. Do Malého prin­ce vjel obrov­ský smu­tek, lítost a vztek – na Hada. Ten byl také vyko­le­je­ný z toho, co se s Růží sta­lo. Malý princ mu to dával urput­ně za vinu, avšak Had se jeho nař­če­ní brá­nil. Dostali se spo­lu do hád­ky a boje. Malý princ nako­nec Hada pora­zil. Vzal si sebou jeden lís­tek Růže – ten posled­ní co zbyl. Na své pla­ne­tě ho zno­vu zasa­dil a Růže zača­la kvést.

Kniha je napsa­ná na zákla­dě seri­á­lu, kte­rý běží v tele­vi­zi. Je to vel­mi pěk­ná pohád­ka, kte­rá se musí dětem líbit. Najdou i spous­tu obráz­ků, vlast­ně celá je pose­tá ilu­stra­ce­mi. Prostě komu se líbí seri­ál, musí se i tato pohád­ko­vá kni­ha. Má 48 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 159 Kč zde.

 • Autor: Antoin de Saint-Exupéry
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha1. srpna 2017 Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha Kniha je rozdělena na mnoho pověstí, tak si ukážeme pár z nich, aby čtenáři věděli, na co se můžou těšit. První z příběhů je Benátčané a drahokamy z hory Kudrum. Příběh vypráví o dobách, […] Posted in Recenze knih
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28699 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71913 KB. | 18.07.2024 - 14:10:47