Kritiky.cz >

Train Valley 2 je dnes v Epic games zdarma

Epic Games Store nabí­zí dnes zdar­ma hru Train Valley 2. Hra je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní do 20. čer­ven­ce 2023. Train Valley 2 je simu­lá­tor vla­ko­vé dopra­vy, ve kte­rém se sta­ne­te... Read more »

Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason...

Hra s pře­sa­hem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason Connell ze Sucker Punch Productions byli vyzna­me­ná­ni za skvě­lou prá­ci v oblas­ti pro­pa­ga­ce ost­ro­va Cušima. Do budouc­na Sony chys­tá s měs­tem turis­tic­kou... Read more »

Ubisoft na Microsoft Store spustil netradiční prodej svých...

Ubisoft na Microsoft Store spus­til netra­dič­ní pro­dej svých her s hla­vou pra­se­te. Jde samo­zřej­mě o reklam­ní kam­paň na Watch Dogs: Legion, kte­ré vychá­zí už 29. říj­na. Read more »

Po půl roce first-person střílečka Disintegration vypne své...

Po půl roce first-person stří­leč­ka Disintegration vypne své ser­ve­ry. Hru, za kte­rou je zod­po­věd­ný Marcus Lehto (Halo), býva­lý kre­a­tiv­ní ředi­tel Bungie, hrá­lo v jed­nu chví­li nej­ví­ce 500 lidí a posled­ní dny se... Read more »
Stránka načtena za 2,81795 s | počet dotazů: 189 | paměť: 46915 KB. | 20.06.2024 - 13:51:37