Kritiky.cz >

Valmont

Valmont je roman­tic­ké dra­ma reži­sé­ra Miloše Formana z roku 1989 s Colinem Firthem, Annette Beningovou a Meg Tillyovou v hlav­ních rolích. Film nato­če­ný pod­le fran­couz­ské­ho romá­nu Choderlose de Laclose Les Liaisons dan­ge­re­u­ses (Nebezpečné... Read more »

Zákulisí Dobyvatelů ztracené archy (1981): Spielbergova cesta od předchozích výzev k vytvoření ikonického Indiana Jonese

„Při natá­če­ní fil­mu Dobyvatelé ztra­ce­né archy (1981) jsem toho musel hod­ně doká­zat, pro­to­že jsem měl za sebou tři fil­my, kte­ré výraz­ně pře­kro­či­ly roz­po­čet a časo­vý plán: 1941 (1979), Blízká setká­ní... Read more »

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spo­lu nato­či­li film o jed­nom arche­lo­go­vi, kte­rý zachrá­ní zem před Nacisty a ten film se jme­no­val Indiána Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy a zane­chal krás­nou vzpo­mín­ku... Read more »
Stránka načtena za 2,42616 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47736 KB. | 25.05.2024 - 09:43:00