Kritiky.cz > Filmy > Zapomenuté filmy

Valmont

Valmont je roman­tic­ké dra­ma reži­sé­ra Miloše Formana z roku 1989 s Colinem Firthem, Annette Beningovou a Meg Tillyovou v hlav­ních rolích. Film nato­če­ný pod­le fran­couz­ské­ho romá­nu Choderlose de Laclose Les Liaisons dan­ge­re­u­ses (Nebezpečné... Read more »

Dlouhý polibek na dobrou noc

Dlouhý poli­bek na dobrou noc je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1996, jehož kopro­du­cen­tem a reži­sé­rem je Renny Harlin, pro­du­cen­ty Shane Black a Stephanie Austinová a auto­rem scé­ná­ře je Black. Hrají v něm Geena... Read more »

Dobrodružství Barona Prášila

Dobrodružství baro­na Prášila je dob­ro­druž­ný fan­ta­sy film z roku 1988, jehož spo­lusce­náris­tou a reži­sé­rem je Terry Gilliam a v němž hra­jí John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Jonathan Pryce, Oliver Reed, Robin Williams... Read more »

Noční můra v Elm Street

Noční můra v Elm Street je ame­ric­ký nad­při­ro­ze­ný sla­sher z roku 1984, kte­rý napsal a reží­ro­val Wes Craven a pro­du­ko­val Robert Shaye. Jedná se o prv­ní díl série A Nightmare on Elm Street a hra­jí v něm... Read more »

Můj soused zabiják

Můj sou­sed zabi­ják je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 2000, kte­rou reží­ro­val Jonathan Lynn a dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Bruce Willis, Matthew Perry,... Read more »

Rošťáci

Rošťáci je ame­ric­ká dob­ro­druž­ná kome­die z roku 1985, kte­rou pod­le scé­ná­ře Chrise Columbuse nato­čil a spo­lu­pro­du­ko­val Richard Donner na moti­vy povíd­ky Stevena Spielberga, v hlav­ních rolích Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen,... Read more »

My Fair Lady

My Fair Lady je ame­ric­ký hudeb­ní komediálně-dramatický film z roku 1964, kte­rý byl adap­ta­cí diva­del­ní­ho muzi­ká­lu Lernera a Loeweho z roku 1956 pod­le diva­del­ní hry George Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1913. Scénář... Read more »

Pepek námořník

Pepek námoř­ník je ame­ric­ká hudeb­ní kome­die z roku 1980, kte­rou reží­ro­val Robert Altman a pro­du­ko­va­ly spo­leč­nos­ti Paramount Pictures a Walt Disney Productions. Film je zalo­žen na komik­so­vé posta­vě Pepka námoř­ní­ka od E.... Read more »
Stránka načtena za 3,38364 s | počet dotazů: 177 | paměť: 48089 KB. | 23.02.2024 - 19:12:27