Kritiky.cz > Recenze knih > Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?

Vánoční příběhy: Snížek - dokáže Bel pomoci malé Lucy a najde jejího kocourka?

hqdefault
hqdefault
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0054973859 kdv0735 velka

Bel má roz­po­ru­pl­né poci­ty, jeli­kož má Vánoce strá­vit u babič­ky. To by nebyl až tako­vý pro­blém, kdy­by babič­ka nebyd­le­la ve starém domě, kte­rý nebu­dí v Bel zrov­na ten nej­lep­ší dojem. To ale nezna­me­ná, že by babič­ku nemě­la ráda, prá­vě nao­pak. Bel spo­lu s rodi­či jez­di­li za babič­kou čas­to. Někdy se sta­lo, že mamin­ka Bel jen tak vysa­di­la a necha­la ji u babič­ky samot­nou. To se pak spo­lu tře­ba pro­bí­ra­li sta­rý­mi fot­ka­mi v albech a vyprá­vě­li si o nich. Na fot­kách byla i zví­řa­ta, jeli­kož je babič­ka vel­mi milo­va­la. Bel babič­ce zví­řa­ta, hlav­ně koč­ky, vždyc­ky závi­dě­la. Nyní sice babič­ka nemoh­la žád­nou mít kvů­li tomu, kde byd­le­la, ale i tak.

Jednou vtrh­la Bel k babič­ce s novin­kou, že jí rodi­če prý brzy poří­dí koč­ku. Jednoho rána, když šla do ško­ly, zahléd­la pra­po­div­ný pohyb. Nejdřív si mys­le­la, že se jed­ná o vever­ku, ale když se podí­va­la lépe, tak zjis­ti­la, že je to bílá kočka. Kočka na ni chví­li hle­dě­la s váž­ným pohle­dem a pak odkrá­če­la někam mezi stro­my. Bel na babič­ku hned vyhrk­la, že vidě­la koč­ku. Babička jí to se smí­chem vyvra­ce­la, jeli­kož nikdo, kdo tu byd­lel nemohl mít zví­řa­ta. Ovšem Bel trva­la na tom, že ji vidě­la na vlast­ní oči. I mamin­ka se usmí­va­la a babič­ka pak doda­la, že to byl tře­ba koči­čí duch.

Zjednodušeně řeče­no - jed­ná se o kla­sic­kou vánoč­ní pohád­ku, kde je mimo jiné­ho hlav­ní hrdin­kou prá­vě bílá kočka. Kdo má rád pohád­ky a zví­řa­ta, roz­hod­ně se mu to bude líbit a nepro­hlou­pí. Já zví­řa­ta milu­ju a tak mě emi­nent­ně těší i obál­ka, kte­rá je vel­mi půvab­ná. Typický ruko­pis Holly Webbové. Má 160 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Holly Webbová
  • Žánr: belet­rie pro děti, pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 21. 10. 2019

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50603 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71500 KB. | 24.06.2024 - 03:16:55