Kritiky.cz > Recenze knih > Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde?

Luna 2 - Pomsta temných elfů - najde Luna protijed nebo to nevyjde?

0049898062 KDV0664 V
0049898062 KDV0664 V
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

elodie tirel en dedicace la librairie fache samedi

Luna je úpl­ně nor­mál­ní dív­ka, i když s tro­chu zvlášt­ním jmé­nem a vze­zře­ním. To pro­to, že je mla­dá elf­ka. Zrovna se záři­vě usmí­va­la, když se k ní při­blí­žil Elbion, kte­rý se k ní při­blí­žil a mimo toho začal nedů­vě­ři­vě oču­chá­vat posled­ní zbyt­ky jis­té zlo­věst­né­ho před­mě­tu. Vrčení dopro­vo­di­lo jeho zuři­vé hra­bá­ní, ale Luna se nijak nevy­le­ka­la, spí­še ji to roze­smá­lo. Luna byla na mís­tě spo­lu s mat­kou a bra­tran­cem. Opodál na pra­hu své­ho domu je sle­do­val Bažinatec a nebyl zrov­na v dob­rém roz­po­lo­že­ní. Trápily ho výčit­ky svě­do­mí. Nefilova stá­ze byl před­mět, kte­rý si Luna pro­hlí­že­la, spí­še co z něj zby­lo a Bažinatec se nedo­ká­zal smí­řit s tím, že kdy­by stá­zi nechal na krku své malé chrá­něn­ky­ně, moh­lo by to pro ni skon­čit mno­hem hůř.

Princezna Ambra, kte­rá byla také pří­tom­ná, byla doja­tá až k slzám. Vzala neteř Lunu a synov­ce Darkana kolem ramen a pro­nes­la, že je na ně moc pyš­ná. Děkovala jim, že zba­vi­li Lataris zla, kte­ré ho sužo­va­lo dlou­hých dva­náct let a pří­či­nou byl Elkantar a jeho moc­ná čer­ná magie. Nabízela jim odmě­nu od krá­le, jejich dědeč­ka. Darkan to však s úsmě­vem odmí­tl. Pro něj bylo odmě­nou to, že mohl pomstít svou mat­ku. Luna také nic nechtě­la, hlav­ně když měla Elbiona a Ambru, Darkana a také Bažinatce.

Druhý díl je vlast­ně pokra­čo­vá­ním pří­bě­hu a opět stej­ně dob­rým jako v před­cho­zím pří­pa­dě. Škoda, že na obal neda­li vlka jako u prv­ní­ho dílu, ale to neva­dí, i tak je pove­de­ný. Je to jed­no­du­še řeče­no moder­ní pohád­ka, tak jak je to běž­né v dneš­ní době. Má 256 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Élodie Tirel
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 04. 11. 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43650 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72042 KB. | 22.04.2024 - 08:31:47