Kritiky.cz > Recenze knih > Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola - není kočka jako kočka a hlavně ne Fabiola

Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola - není kočka jako kočka a hlavně ne Fabiola

cover hlavinkova 720x390
cover hlavinkova 720x390
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

0055538488 Sesterstvo OPRAVA 1

Ela na tom byla psy­chic­ky bíd­ně. Momentálně vystou­pi­la ze stě­ho­va­cí­ho auta. Její rodi­na se totiž pře­stě­ho­va­la kvů­li tomu, že tatí­nek dostal novou prá­ci a tak neby­lo zby­tí. Maminka Elu utě­šo­va­la, že je to klid­ná uli­ce a urči­tě si navíc najde brzo nové kama­rád­ky a na ty sta­ré si ani nevzpo­me­ne. To si tedy Ela nemys­le­la v žád­ném pří­pa­dě. To vše se sta­lo v pátek. Uběhla sobo­ta a nedě­le a bylo tu pon­dě­lí, z čehož měla Ela dost vel­ký strach. Šla totiž do nové ško­ly. Ráno nemoh­la pozřít sní­da­ni a závi­dě­la své­mu malé­mu bra­t­ro­vi, že v kli­du ládu­je do sebe buch­tu.

Péťa z toho­to totiž ješ­tě neměl rozum a tak se těšil do nové škol­ky. Ela však nemě­la na vybra­nou, do ško­ly muse­la a tak šla. Po ces­tě potka­la krás­nou kočič­ku, se kte­rou si zača­la poví­dat a maz­lit se s ní. Najednou jí bylo tro­chu lépe. Než se nadá­la, už byla v nové tří­dě. Vyučování jakž­takž zvlád­la a byl čas obě­da. Ela hle­da­la zou­fa­le mís­to k seze­ní, až našla. Výhodné bylo, že sedě­la u sto­lu sama. Ovšem všimla si, že na ni kou­ka­jí dvě hol­ky z její nové tří­dy. Oddechla si, když už byl konec vyu­čo­vá­ní. Vydala se domů se špat­nou nála­dou, ale ta se vytra­ti­la, jeli­kož potka­la tu kočič­ku, co ráno.

Díky ní se dala do řeči s těmi dvě­ma děv­ča­ty, kte­rá na ni poku­ko­va­la u obě­da. Kočka pat­ři­la sta­ré paní, kte­rá ji pojme­no­va­la Fabiola. Ovšem Fabiola není jen tak oby­čej­ná kočka a nic není na prv­ní pohled tako­vé, jaké se zdá.

Roztomilá kníž­ka, pros­tě pohád­ka, sice v moder­ním sty­lu tak, jak se to dneska píše, ale výbor­ný  pří­běh. Málokdy se sta­ne, že když se do pří­bě­hu zapo­jí zví­ře v hlav­ní roli, tak že by to bylo špat­né. Ani tato kni­ha není výjim­kou. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke čte­ní. Má 120 stran a jed­ná se o prv­ní díl série.

 

  • Autor: Lucie Hlavinková
  • Žánr: belet­rie pro děti, dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: ALBATROS
  • Datum vydá­ní: 09. 09. 2019

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23978 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71856 KB. | 23.07.2024 - 13:45:24