Kritiky.cz > Recenze knih > Záchranná stanice pro zvířátka - Mazlivý pejsek - dostanou Amálka a Robin malého pejska Fida?

Záchranná stanice pro zvířátka - Mazlivý pejsek - dostanou Amálka a Robin malého pejska Fida?

124565 350 0 fit
124565 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

unnamed

Robin a Amálie jsou sou­ro­zen­ci. Robin seděl v kuchy­ni se svým kama­rá­dem Jáchymem, při­čemž pře­mýš­le­li, co budou o prázd­ni­nách dělat, když se do kuchy­ně vří­ti­la Amálka a kři­če­la jako na lesy. Robin na ni sice spus­til, co řve jako na lesy, ale hned pře­stal, když sly­šel, že je s Mourkem zle. Mourek byl jejich domá­cí maz­lí­ček, kocou­rek. Ten momen­tál­ně ležel v umy­va­dle a nehý­bal se. Robin na dese­ti­mě­síč­ní­ho kocour­ka mlu­vil, ale ten jenom srd­ce­ryv­ně naří­kal. Jáchym se roz­ho­dl, že ho vez­mou na záchran­nou sta­ni­ci. Tam totiž pra­co­va­la jeho sest­ra Hedvika a Jáchym dou­fal, že si bude vědět rady. Záchranná sta­ni­ce byla pro­po­je­ná s vete­ri­nár­ní ordi­na­cí.

To se nyní oprav­du hodi­lo. Hedvika byla navíc zvě­ro­lé­kař­ka nebo­li vete­ri­nár­ní lékař­ka. Hedvika na to při­šla během chvil­ky. Mourek byl pře­hřá­tý. Amálka byla vydě­še­ná, ale Hedvika ji uklid­ni­la, že bude brzo v pořád­ku. Ještě mu pích­la injek­ci s vita­mí­ny. Hedvika jim vyprá­vě­la o tom, že pře­hřá­tí je vel­mi nebez­peč­né a dokon­ce má i pro někte­rá zví­řát­ka zlý konec. Zrovna vče­ra jim při­vez­li malé ště­ně, kte­ré bylo na kapač­kách a málem se z toho nedo­sta­lo. Děti se šly s Hedvikou na malé­ho pej­ska podí­vat. Ten byl však ješ­tě vel­mi sla­bý. Jmenoval se Fido a Amálka se do něj oka­mži­tě zami­lo­va­la.

Je to krás­ná kníž­ka plná pohá­dek, kde jsou hlav­ní hrdi­no­vé zví­řa­ta. U kaž­dé­ho je také pou­če­ní. Pro děti doko­na­lé, ale neje­nom pro ně. Kdo milu­je zví­řa­ta, tak se mu to bude také líbit. Nikde není totiž psá­no, že když je někdo dospě­lý, že nemů­že číst pohád­ky kvů­li věku - to je pros­tě hloupost. Má 64 stran a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

 

  • Autor: Oldřiška Ciprová
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: GRADA
  • Datum vydá­ní: 15. 01. 2020

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81048 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71842 KB. | 18.07.2024 - 17:06:44