Kritiky.cz > Krátké recenze > Zrodila se Astrid

Zrodila se Astrid

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než se zro­di­la Astrid Lindgrenová žila, byla ve švéd­ském měs­teč­ku Vimmerby jed­na mla­dá zpr­vu copa­tá dív­ka Astrid Ericssonová. Osud, jak se z toho­to živo­to­pis­né­ho sním­ku dozví­dá­me, ji nachys­tal dosti neleh­ký start do dospě­los­ti v podo­bě těho­ten­ství s žena­tým kole­gou z míst­ních novin a násled­né­ho odlou­če­ní od poro­ze­né­ho syn­ka, kte­ré­ho muse­la nechat u pěs­toun­ky v Kodani. To, jak to celé nako­nec zvlád­la, je jis­tě hod­no oce­ně­ní a obdi­vu. Samotný film lze též v zása­dě oce­nit, pro­to­že ten prvo­po­čá­tek spi­so­va­tel­ské dráhy autor­ky knih jako Děti z Bullerbynu či Pipi dlou­há pun­čo­cha jis­tě sto­jí za to vyprá­vět. Způsob vyprá­vě­ní je při­tom v zása­dě kla­sic­ký: Stará Astrid Lindgrenová si čte růz­né gra­tu­la­ce od dět­ských čte­ná­řů svých knih a u toho vzpo­mí­ná na své mlá­dí. Různé cita­ce z těch­to dopi­sů pak oži­vu­jí i dal­ší prů­běh fil­mu, patr­ně asi pro­to, aby divák blí­že sezná­me­ný s její čet­bou chá­pal, jak tyto někte­ré pří­běhy z jejích knih sou­vi­sí s jejím těž­kým osob­ním živo­tem. Mě osob­ně v tom­to smě­ru zau­ja­lo to, že své­mu syn­ko­vi říka­la Lase, tedy stej­ně, jak se jme­nu­je jed­na z klu­či­čích postav již zmi­ňo­va­ných Dětí z Bullerbynu. Každopádně se mi sní­mek cel­ko­vě poměr­ně líbil a díky němu mi je tato věhlas­ná autor­ka dět­ských knih hned bliž­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78281 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71890 KB. | 18.04.2024 - 19:06:50