Kritiky.cz > Recenze knih > Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

Babicovy fotbalové dobroty - kniha - recenze

413 bg
413 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiří Babica nikdy neza­há­lel a sou­běž­ně se svý­mi tele­viz­ní­mi pořa­dy vyrá­běl i kuchař­ky. Další v pořa­dí Babicovy fot­ba­lo­vé dob­ro­ty spa­da­jí mezi tro­chu odliš­né, než na co jsou fanouš­ci zvyklí. Sice zde má Jiří Babica v uvo­zov­kách nor­mál­ní recep­ty, avšak drti­vá vět­ši­na z nich je pojme­no­va­ných něja­kým fot­ba­lo­vým ter­mí­nem. K tomu je navíc u kaž­dé­ho recep­tu i tako­vá jako­by časo­mí­ra, jenž odmě­řu­je dél­ku už uběh­nu­té­ho fot­ba­lo­vé­ho utká­ní, ale ne pou­ze v deva­de­sá­ti minu­tách – jede přes dvě hodi­ny.

I ten­to­krát to má roz­dě­le­né na tema­tic­ké kapi­to­ly – Sparťanský stůl (Jan Berger), Slávistický stůl (Vladimír Šmicer), Bohemácký stůl (Antonín Panenka), Plzeňský stůl (Pavel Horváth), Muzikantský stůl (Ondřej Hejma), Herecký stůl (Leoš Noha). Přejdeme k výbě­ru recep­tů. Tak tře­ba v kate­go­rii Sparta tu máme Vytočený tre­nér. Pod tím si asi všich­ni před­sta­vu­jí člo­vě­ka řvou­cí­ho na hrá­če, ale zde se jed­ná o plně­né tor­tilly.

Slávistický stůl poslou­ží recep­tem Vladimíra Šmicra – Rajská omáč­ka s hově­zím masem. Bohemácký stůl nabíd­ne mimo jiné Hlavy zapo­me­nu­té v šat­ně nebo Kde jste, Slováci. Recepty z fot­ba­lo­vé­ho klu­bu Plzně jsou tako­vé pra­vé chlap­ské, mini­mál­ně tedy Červená kar­ta. Jde vlast­ně o žeb­ír­ka s pivem, ne na pití, ale do jíd­la. Tento recept je dopl­ně­ný i o kla­sic­ký zel­ný salát. Ondřej Hejma se v muzi­kant­ském oddí­le nena­chal zahan­bit a při­dal Havlův guláš.

Herecký stůl skrý­vá tako­vé skvos­ty jako Messiho sní­da­ně, Smažený bran­kář či Šikmooký fot­ba­lis­ta a mno­ho jiných. Dále si při­jdou na své i milov­ní­ci slad­ké­ho – Marcipánové kou­le, Míšův bílý balon, Sladké vítěz­ství.

Je to dob­rá kuchař­ka, ako­rát bych si muse­la někte­ré recep­ty něja­kým způ­so­bem pře­ko­pat pod­le své­ho, pro­to­že mi až tak úpl­ně nese­dí. Ale to je nor­mál­ní, sto lidí, sto chu­tí. Má 132 stran i plných foto­gra­fií.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Jiří Babica
  • Žánr: kuchař­ky
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 2012

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83139 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72268 KB. | 24.05.2024 - 13:24:05