Kritiky.cz > Recenze knih > Babicovy dobroty - kniha - recenze

Babicovy dobroty - kniha - recenze

570x460x0 43e918f59327a5baaf2430edec451cb3
570x460x0 43e918f59327a5baaf2430edec451cb3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V kaž­dé tele­vi­zi se dnes vaří a také se čile vydá­va­jí kuchař­ky. Jedním z nej­zná­měj­ších kucha­řů je Jiří Babica. Svou prv­ní kuchař­ku jed­no­du­še nazva­nou Babicovy dob­ro­ty s podti­tu­lem Jak jíst dob­ře, lev­ně a s chu­tí, napsal v roce 2009. Kromě pěk­né obál­ky s fot­kou auto­ra v ní najde­me ke kaž­dé­mu recep­tu obsáh­lé foto­gra­fie. Mimo jiné jsou zde i lidé, jenž se obje­vi­li pří­mo v jeho pořa­du na tele­vi­zi Nova.

Kniha je roz­dě­le­ná na něko­lik odvět­ví – začí­ná se polév­ka­mi. Je jich tu sice jenom šest, ale všech­ny dob­ré. Mezi zají­ma­vé bych vypích­la bram­bo­rač­ku s koko­sem. V zape­če­ných dob­ro­tách najde­te kro­mě jiné­ho i lasag­ne nebo kuře­cí páli­vou bom­bu – Tex Mex. Další kate­go­rie jsou závit­ky a rolá­dy, při­čemž asi nejmé­ně obvyk­lá je bram­bo­ro­vá rolá­da. I tu před­vá­děl Jiří Babica ve svém pořa­du. Speciální kapi­to­lou kuchař­ky jsou Hosté.

V pod­sta­tě jde v uvo­zov­kách o oby­čej­né lidi, u kte­rých, a se kte­rý­mi se v pořa­du vaři­li i jejich recep­ty. Autor neza­po­mněl ani na maso­žrav­ce, pro ně je tu též jed­na maso­vá spe­ci­a­li­ta za dru­hou. Kdo vyzná­vá zdra­vý život­ní styl, pochut­ná si zele­ni­no­vých rece­pi­sech. Ve spe­ci­á­lech najde­te zase i neob­vyk­lé recep­tu­ry, ale zase nijak slo­ži­té, na to Jiří Babica vždy dbal. V závě­ru kuchař­ky je oddíl dezer­tů. Nejsou ale leda­ja­ké. Máme tu tře­ba baná­no­vou ome­le­tu nebo dezert s názvem Chudý rytíř.

Moje hod­no­ce­ní kuchař­ky bude klad­né. Tak líbí se mi obal, jak už jsem řek­la. Uvnitř je plno fotek, kte­ré doklá­da­jí pří­pra­vu samot­ných recep­tů. Jinak si mys­lím, že si tady kaž­dý vybe­re, to roz­hod­ně.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Jiří Babica
  • Žánr: kuchař­ky
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 09.09.2009

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44141 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71621 KB. | 16.06.2024 - 14:33:01