Kritiky.cz > Recenze knih > Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze

Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze

599 bg
599 bg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jiří Babica neza­spal na vav­ří­nech a po úspě­chu prv­ní­ho dílu jeho kuchař­ky při­šel s dvoj­kou. Opět tu najde­me mno­ho foto­gra­fií, pře­hled­ně uce­le­ných u kaž­dé­ho recep­tu, aby člo­věk viděl, jak vlast­ně na to. Říká se, polév­ka je grunt, tak­že nemů­že chy­bět ani tady. Řekla bych, že ten­to­krát jsou to doce­la sil­né polév­ky, ale urči­tě by se dala něja­ká vybrat. Jiří Babica ani ten­to­krát neza­po­mněl na maso­žrav­ce. Najdeme tu napří­klad hově­zí rolá­du nebo rumps­teak po argen­tin­sku.

V kapi­to­le hos­té, se věnu­je opět recep­tům, kte­ré vaři­li v jeho pořa­du kucha­ři tzv. z lidu. Já osob­ně si mys­lím, že to jsou doce­la spe­ci­a­li­ty než v uvo­zov­kách nor­mál­ní jíd­lo. V oddí­le zele­ni­ny je pou­ži­tá čas­to tako­vá, jakou já nemám ráda – cuke­ta, lilek, kedlub­ny. Ale to nezna­me­ná, že to dru­hé­mu nebu­de chut­nat. V téhle kuchař­ce je zvlášt­ní kapi­to­la – kri­zo­vé recep­ty – dalo by se to ozna­čit i ter­mí­nem co dům dal.

Opět ani zde nemů­že chy­bět mle­té maso. Mě zau­ja­la tře­ba seka­ná bábov­ka. Mám ráda hou­by, tak­že mě potě­ši­ly hou­bo­vé recep­ty, kte­ré v prv­ním díle neby­ly. Ve spe­ci­á­lech najde­me trha­nec po thaj­sku nebo tres­ku pod man­dlo­vou krus­tou a jiné. Na posled­ní oddíl – dezer­ty, jsem se těši­la, pro­to­že mám ráda slad­ké, a to vše­o­bec­ně. Máme tady jableč­ný koláč, tva­ro­ho­vé miništo­ly či meruň­ky pod čepi­cí. Kuchařka se mi líbí, urči­tě by se dalo vybrat něco k uva­ře­ní. Vím, co říkám, jsem totiž ze stej­né­ho obo­ru. Kuchařka má 190 stran.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Jiří Babica
  • Žánr: kuchař­ky
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 2010

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86764 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71512 KB. | 24.06.2024 - 15:54:29