Kritiky.cz > Recenze knih > Low carb pečení – Chléb, housky, bagety

Low carb pečení – Chléb, housky, bagety

IMG 20220721 204843
IMG 20220721 204843
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oblíbili jste si low carb nebo­li níz­ko­sa­cha­ri­do­vou stra­vu, ale přes­to milu­je­te peči­vo a těž­ko se vám ho vzdá­vá? S tou­to kuchař­kou se např. chle­ba s más­lem vzdát vůbec nemu­sí­te, navíc recep­ty jsou vel­mi chut­né. Všechny recep­ty mohou vyzkou­šet také lidé, kte­ří se chtě­jí či musí stra­vo­vat bez lep­ku. Ani sóju či pro­tei­no­vý prá­šek v recep­tech nena­jde­te. V kni­ze najde­te inspi­ra­ci na kla­sic­ké peči­vo, tak i na troš­ku něco spe­ci­ál­ní­ho.

Hned z úvo­du se čte­nář dozví základ­ní infor­ma­ce o low­carb peče­ní,  že zákla­dem bude man­dlo­vá, lně­ná a koko­so­vá mou­ka a dal­ší. Jelikož níz­ko­sa­cha­ri­do­vé peči­vo neob­sa­hu­je žád­ný lepek, je tře­ba mys­let i na zahuš­ťo­va­dla, kte­rá jsou zde popsá­na.  Pečivo je tře­ba také nakyp­řit, ale k tomu poslou­ží vcel­ku běž­né pro­střed­ky, kte­ré už vět­ši­nou zná­te. Autorka navíc dává i rady, jak se vyhnout nej­čas­těj­ším chy­bám, kte­rých bys­te se při peče­ní moh­li dopus­tit, např. že důle­ži­tá je doba peče­ní i tep­lo­ta při peče­ní. Následují ješ­tě tipy a tri­ky, kte­ré se při peče­ní budou hodit. Najdete zde i tipy, jak na kynu­té níz­ko­sa­cha­ri­do­vé těs­to i jak uplést např. cop .

 

Následuje část se samot­ný­mi recep­ty, kdy zde najde­te nejen recep­ty na kla­sic­ké peči­vo, jako je lně­ný chléb, mrkvo­vý chléb či rus­ti­kál­ní bage­ty. V dal­ší čás­ti jsou recep­ty na spe­ci­ál­ní chle­by, jako je např. oli­vo­vý či chil­li chléb. V kni­ze roz­hod­ně nechy­bí ani recep­ty na slad­ké peči­vo např. sko­ři­co­vé rol­ky, jableč­né hous­tič­ky. Pořádáte pár­ty a chce­te při­pra­vit něja­ké peči­vo bez lep­ku a níz­ko­sa­cha­ri­do­vé? I na tyto pří­le­ži­tos­ti kuchař­ka mys­lí a uvá­dí recep­ty na tyčin­ky, piz­za hous­tič­ky apod. Nechybí ani závě­reč­ná část věnu­jí­cí se chle­bo­vým pokr­mům jako např. třeš­ňo­vá žemlov­ka či hous­ko­vé kned­lí­ky.

Kniha je dopl­ně­na obráz­ky hoto­vých jídel. Většina recep­tů se neo­be­jde bez plno­tuč­né­ho tva­ro­hu či jiné­ho mléč­né­ho výrob­ku, což může být tro­chu pře­káž­ka pro lidi s lak­tó­zo­vou into­le­ran­cí či ty, kte­ří mléč­né kon­zu­mo­vat nechtě­jí.

Nicméně i tak si mys­lím, že jde o vel­mi zda­ři­lou kuchař­ku, kte­rá vás nene­chá ve štychu a pomů­že vám, aby se vám vše poved­lo a vy jste si tak moh­li pochut­nat i na peči­vu, přes­to­že jíte bezlep­ko­vě či níz­ko­sa­cha­ri­do­vě.


Autor: Ruchser Diana

Počet stran: 144

Nakladatelství: Grada

Žánr: kuchař­ky

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prost...
Crytek v 8K technickém videu prezentuje Crysis Remastered Crytek v 8K technickém videu prezentuje Crysis Remastered...
Highlights | Czechia vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds ...
Zlatý podraz - 8 ...
Close Your Eyes Silné 3 hvězdy. Na ploše 3 minut slušně fungující atmosféra a zjevení ducha rozhodně ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97906 s | počet dotazů: 281 | paměť: 69775 KB. | 29.11.2023 - 19:25:31