Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Billy Bob Thornton a Trailer Park Boys přijedou o víkendu do Prahy

Billy Bob Thornton a Trailer Park Boys přijedou o víkendu do Prahy

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americký herec Billy Bob Thornton při­je­de o víken­du do Prahy, ale ne (nut­ně) kvů­li natá­če­ní nové­ho fil­mu. Hvězda vystou­pí se svou kape­lou The Boxmasters ve Futurum Music Baru. Thornton je dru­hým drži­te­lem Oscara, kte­rý v posled­ních týd­nech vystou­pil na čes­kém pódiu poté, co Russell Crowe a jeho Indoor Garden Party minu­lý víkend zahá­ji­li fil­mo­vý fes­ti­val v Karlových Varech.

Podporu Thortonově kape­le mezi­tím poskyt­nou hvězdy popu­lár­ní­ho kanad­ské­ho výsměš­né­ho seri­á­lu Trailer Park Boys, a to v podo­bě fik­tiv­ní kape­ly z tele­viz­ní­ho pořa­du Bubbles & the Sh!trockers. Kapelu tvo­ří zpě­vák Bubbles (Mike Smith), kte­ré­mu v minu­los­ti děla­li sup­port Sebastian Bach, Alex Lifeson z Rush a Tom Wilson z Blackie & The Rodeo Kings.

Tady začí­ná být vese­lo: Trailer Park Boys prá­vě natá­če­jí film s názvem Bubbles and the Sh!trockers a evrop­ské tur­né, kte­ré star­tu­je v Praze, je jeho sou­čás­tí. Po Praze se Bubbles a spol. vyda­jí do Berlína, Amsterdamu, Londýna, Liverpoolu a Glasgow na pod­po­ru alba Thornton & The Boxmasters.

„Ahoj Evropo, natá­čí­me film - přijď­te se zúčast­nit!“ píší Trailer Park Boys na Facebooku. „Kupte si líst­ky na Bubblese & The Sh!trockers a Billyho Boba Thorntona & The Boxmasters - bude to ZÁBAVA.“

Ačkoli ostat­ní posta­vy z Trailer Park Boys (Robb Wells jako Ricky a John Paul Tremblay jako Julian) ofi­ci­ál­ně v Bubblesově kape­le nejsou, jsou sou­čás­tí fil­mu a zdá se, že ces­tu­jí spo­leč­ně s evrop­ským tur­né.

Vstupenky na Billyho Boba Thorntona & The Boxmasters s pod­po­rou Bubbles & the Sh!trockers lze zakou­pit pro­střed­nic­tvím GoOut za 520 korun, na mís­tě (pokud bude k dis­po­zi­ci) budou stát 590 korun. Dveře Futurum Music Baru se ote­vřou v sobo­tu 16. červ­na ve 20:00.

Thornton a jeho kape­la nema­jí potvr­ze­nou účast v novém fil­mu Bubbles and the Sh!trockers (i když se to zdá prav­dě­po­dob­né), ale na roz­díl od dopro­vod­né kape­ly jde o sku­teč­nou kape­lu, kte­rá kon­cer­tu­je už 15 let.

Sám herec tvr­dí, že hud­ba je jeho sku­teč­nou váš­ní a holly­wo­od­skou hvězdou se stal náho­dou. Zvuk The Boxmasters je inspi­ro­ván roc­ka­billy a roc­k’­n’rollem šede­sá­tých let, při­čemž se při­klá­ní ke kape­lám jako The Beatles, The Beach Boys nebo The Byrds.

Thornton byl před dvě­ma lety v Praze, kde po boku Ryana Goslinga, Any de Armas a Chrise Evanse natá­čel bloc­kbus­ter spo­leč­nos­ti Netflix The Gray Man, a dokon­ce si v čes­kém hlav­ním měs­tě pro­hlé­dl i památ­ky a navští­vil Lennonovu zeď na Malé Straně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23188 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71566 KB. | 24.06.2024 - 14:14:44