Kritiky.cz > Krátké recenze > Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha

Cheryl Lee Harnish: Poselství ducha

IMG 20221018 150651
IMG 20221018 150651
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karty mají vel­ké ambi­ce, autor­ka o nich říká, že jsou nej­přes­něj­ší! Tak to je výzva! Výzva vel­mi hezká a ráda ji při­jí­mám. Poselství ducha vyni­ká duho­vý­mi, inter­di­men­zi­o­nál­ní­mi obráz­ky ve sty­lu, kte­rý se někdy pou­ží­vá pro růz­né medi­tač­ní pro­gra­my. Na kaž­dé kar­tě je klí­čo­vé slo­vo a mož­ná by bylo fajn, kdy­by tam byla ješ­tě větič­ka navíc. Ale neva­dí, pro bliž­ší sezná­me­ní se s kaž­dým význa­mem slou­ží kní­žeč­ka.

A ta vyso­ké oče­ká­vá­ní spl­ňu­je.

Významy karet jsou popsá­ny zhru­ba tak­to… Když něco tvo­ří­me, v něja­ké situ­a­ci jsme, cítí­me se zhru­ba tak­to a potká­vá­me se  tako­vý­mi či jiný­mi pro­blémy.  Pamatujme však na to, že se v celé situ­a­ci může zamí­chat něco, co tak dob­ře nevi­dí­me…. Jak s tím nalo­žit nebo kam se posmě­ro­vat, to už jsou pak dal­ší téma­ta.

Celý prin­cip vysvět­le­ní karet je o uve­de­ní do pro­blé­mu nebo situ­a­ce, její zhod­no­ce­ní, podí­vá­ní se do kaž­dé­ho kou­ta a poslé­ze nale­ze­ní růz­ných názna­ků řeše­ní. Které bude to pra­vé buď už cítí­me, nebo se může­me ptát dal­ších karet.

Čtyřicetčtyři karet ský­tá růz­né dru­hy výkla­dů. Od těch hlu­bo­kých a hle­da­jí­cích až to ty neja­trak­tiv­něj­ších, napří­klad „Co tě čeká“.

poselstvi ducha
posel­st­vi ducha
IMG 20221018 150651
IMG 20221018 150651

A ten si zku­sí­me, je na čtyř kar­ty:

Současná dyna­mi­ka ener­gie: Láska… mým živo­tem tedy v tuto dobu hýbe při­taž­li­vost a tou­ha pro něco se nadchnout, něco milo­vat…

Spirituální vliv: Víra… to tady může být o nut­nos­ti o sobě pře­stat pochy­bo­vat.

Vnější vliv: Manifestace… tedy schop­nost osu­du a náhod nějak zhmot­nit to, co potře­bu­je­me nebo jít dob­ré­mu napro­ti.

Nejpravděpodobnější vývoj: Vynoření…Je to o pře­kro­če­ní vlast­ní­ho stí­nu. Veřejná pro­mlu­va, pro­je­ve­ní se … „Lidé to uvi­dí… podí­vej se na obrá­zek, jsou na něm stov­ky bub­li­nek… spous­ta rados­ti a oslav. Karta také při­chá­zí, když jsme byli odváž­ní, vyjá­d­ři­li se a nyní máme sdí­let se svě­tem a lid­mi kus své­ho talen­tu, kus sebe… tvé kva­li­ty brzy vystou­pa­jí k povrchu…“

Tak to jako ukáz­ka výkla­du zní nad­mí­ru zají­ma­vě, že?

A jsou tedy nej­prav­di­věj­ší? Mám-li sou­dit dle toho­to výkla­du, jsou až zne­po­ko­ji­vě PRAVDIVÉ…

 

Autorka o kar­tách říká: „Pokaždé, když si tyto kar­ty vyklá­dám, cítím, že mě síla Ducha důvěr­ně zná a pro­mlou­vá ke mně z hlou­bi mojí duše.“

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, www.synergiepublishing.com, 2022


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Venkovské sídlo - Bouřlivé časy13. května 2020 Venkovské sídlo - Bouřlivé časy Chcete prožít emotivní příběh z válečné doby? Zajímají vás rodinné ságy? Druhý díl trilogie Venkovské sídlo s názvem Bouřlivé časy vás rozhodně nenechá chladnými. Tak se pusťte do čtení, […] Posted in Recenze knih
  • Baby boom - reality show budící emoce3. března 2017 Baby boom - reality show budící emoce Unikátní reality show, od které si televize Markíza na Slovensku slibovala velkou sledovanost. Svým způsobem se tak stalo, ale tento pořad budí, dá se říci, pekelné emoce. Hned první díl, […] Posted in Reality show
  • Piráti Karibiku - PC HRA16. dubna 2004 Piráti Karibiku - PC HRA Piráti Karibiku je akční pirátské RPG. V roli kapitána Nathaniela Hawka přijíždíte do městečka na ostrov Oxbay. Prostředí této britské kolonie s tavernami, obchůdky.. Kliknutím na obrázek […] Posted in Novinky ze světa her
  • Onibaba (1964)27. dubna 2012 Onibaba (1964) "JÁMA HLUBOKÁ A TEMNÁ"... Během japonské občanské války žije uprostřed vysoké pampové trávy dvojice hladovějících žen, které netrpělivě očekávají návrat syna/manžela. Jejich […] Posted in Horory
  • Mupeti | The Muppets [75%]6. března 2012 Mupeti | The Muppets [75%] Mupeti http://www.csfd.cz/film/297234-mupeti/ http://www.imdb.com/title/tt1204342/   Muppets, The   Muppets Mládeži přístupný V kinech ČR od: […] Posted in Filmové recenze
  • Suspiria (2018)15. ledna 2019 Suspiria (2018) Luca Guadagnino je nepochybně talentovaný Italský režisér, ale jeho předešlá tvorba se skládala především z romantických dramat, tedy natočit remake slavné Argentové Suspirie bylo velké […] Posted in Krátké recenze
  • The Gray Man - 70 %23. července 2022 The Gray Man - 70 % Tak od včerejška je v online službách, jmenovitě na Netflixu, nejnovější film od režisérů Avengers. Dostali na to přehršle peněz, celkem 20 000 000 dolarů. Film se natáčel v Praze a lokace […] Posted in Filmové recenze
  • Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru20. března 2023 Buď chlap! - nová česká komedie plná dobrodružství a humoru Buď chlap! je nová česká komedie režiséra Michala Samira, která se odehrává v nádherné přírodě Vysokých Tater. Hlavní postavou je Pavel (Jakub Prachař), který se cítí nedospělý a nešťastný […] Posted in Filmové premiéry
  • Hyenas (2011)22. ledna 2022 Hyenas (2011) Klan lidí/hyen začne terorizovat obyvatelé malého městečka. V patách však má pomstychtivého Costase Mandylora.Během jednoho večera přijde Gannon o ženu i malé dítě. Něco je doslova […] Posted in Horory
  • Komiks 2720. ledna 2017 Komiks 27 Posted in Komiks

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09530 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71472 KB. | 24.06.2024 - 05:50:05