Kritiky.cz > Technika > Dell Latitude 14 Rugged Extreme: Váš notebook v kufříku

Dell Latitude 14 Rugged Extreme: Váš notebook v kufříku

https://www.terastore.cz/extremni-notebooky_wi147.PNG
https://www.terastore.cz/extremni-notebooky_wi147.PNG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dell před­sta­vil svůj Latitude 14 Rugged v říj­nu 2014 jako nástup­ce Latitude 6430 ATG. V roce 2016 pak poti­chu zve­řej­nil ješ­tě jed­nu vylep­še­nou ver­zi. Tento napros­to uni­kát­ní note­book má totiž mezi zákaz­ní­ky úspěch. Možná zaujme i vás, pokud si potr­pí­te na něco neob­vyk­lé­ho a nechce­te jít s davem.

https://www.terastore.cz/dell-latitude-14-rugged-extreme-7404-image1-big_ies515520.jpg

Spousta portů

Jak je pro note­boo­ky řady Latitude zvy­kem, i ten­to model nabí­zí vyni­ka­jí­cí konek­ti­vi­tu a roz­ši­ři­tel­nost. K dis­po­zi­ci jsou dvě USB 3.0, dvě USB 2.0, RJ45, HDMI, VGA i COM. Samozřejmostí je wifi, blu­e­to­o­th, pří­jem­ně vás pře­kva­pí čteč­ka pamě­ťo­vých karet, a pře­de­vším čteč­ka otis­ků prs­tů. Bezpečnější a rych­lej­ší způ­sob, jak zajis­tit pří­stup do zaří­ze­ní, bys­te v dneš­ní době hle­da­li těž­ko.

Výkon a paměť

Uvnitř note­boo­ku se ukrý­vá dvou­já­d­ro­vý Intel Core i5 1,9 GHz, inte­gro­va­ná gra­fic­ká kar­ta Intel HD Graphics 4400 a 8 GB DDR3. Konfigurace je dopl­ně­na o 512 GB SSD, což už je pořád­ná por­ce pro­sto­ru, u dal­ších pro­ve­de­ní se setká­te s 256 GB. Pokud shá­ní­te her­ní dělo, asi se poo­hléd­ně­te jin­de, nicmé­ně jinak se ten­to Dell svý­mi para­me­t­ry řadí k tomu lep­ší­mu, co na trhu obje­ví­te. Nepatří mezi lev­né note­boo­ky a nesna­ží se cílit na ty, co tou­ží po špič­ko­vém hard­wa­ru, nýbrž na zákaz­ní­ky, kte­ří hle­da­jí odol­ná zaří­ze­ní.

Nejvyšší odolnost

Hledáte note­book, co odo­lá pra­chu a vodě, kte­rý pře­ži­je, když vám spad­ne na zem? Pak jste jej našli. Před este­tic­kým poško­ze­ním chrá­ní spe­ci­ál­ní poly­me­ro­vý kryt, odol­nost vůči vodě, pra­chu zajiš­ťu­jí stan­dar­dy IP-65 a MIL-STD.

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/58805514_2328511530767312_7741365847356080128_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&oh=60495c8639c74d7a116db0716591ca40&oe=5D58C634

Cena a závěrečný verdikt

Nový model stál přes 100 tisíc. korun. Vždy si ho však může­te poří­dit jako repa­so­va­ný. Repasovaný note­book Dell Latitude 14 Rugged Extreme vás s DPH vyjde již od 22 990 Kč. Najdete ho v nabíd­ce e-shopu Terastore, jehož vel­kou oblast zájmu tvo­ří prá­vě repa­so­va­né note­boo­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09864 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71543 KB. | 18.06.2024 - 11:32:22