Kritiky.cz > Horory > Silent Night, Zombie Night (2009)

Silent Night, Zombie Night (2009)

rp Silent Night2C Zombie Night 28200929.jpg
rp Silent Night2C Zombie Night 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obyvatelé Los Angeles jsou jen pár dní před Vánocemi naka­že­ni smr­tí­cím virem, kte­rý vět­ši­nu z nich pře­mě­ní na zom­bie…

Zbývá jen něko­lik posled­ních dní do Vánoc, když tu náh­le celé Los Angeles postih­ne smr­tí­cí epi­de­mie, kte­rá vět­ši­nu oby­va­tel pře­mě­ní v zom­bie. Policisté Frank a Nash jsou v tu chví­li zrov­na v uli­cích měs­ta na rutin­ní pro­hlíd­ce a i oni jsou napa­de­ni sku­pi­nou naka­že­ných. Z posled­ních sil se jim poda­ří dostat do Frankova domu, kde se spo­leč­ně s jeho ženou Sarah zaba­ri­ká­du­jí. Zatímco ona se sta­rá o zra­ně­né­ho Nashe, Frank se stá­le čas­tě­ji vydá­vá do ulic, aby našel dal­ší pře­ži­vší a hlav­ně něja­ké záso­by. Neustále však musí odrá­žet úto­ky agre­siv­ních zom­bí­ků, no a mezi­tím se jeho par­ťák stá­le více sbli­žu­je s jeho ženou…


Režie: Sean Cain
Rok výro­by: 2009
Délka: 83 min
Země: USA
Hrají:
Jack Forcinito...(Frank Talbot)
Andy Hopper...(Nash Jackson)
Nadine Stenovitch...(Sarah Talbot)
Lew Temple...(Jeffrey Hannigan)
Felissa Rose...(Elsa Lansing)
...a dal­ší


Hororů s vánoč­ní téma­ti­kou je sice doce­la dost (moh­lo by jich být samo­zřej­mě mno­hem více), ale letos jsem moc šťast­nou ruku při jejich výbě­ru neměl. Kombinace váno­ce – zom­bie – milost­ný troj­ú­hel­ník ve mně nevzbu­zo­va­la důvě­ru už od samot­né­ho počát­ku, ale potře­bo­val jsem nějak zabít čas. Sean Cain mě zatím nedo­ká­zal pře­svěd­čit ani jed­ním svým fil­mem, že bych si ho měl zařa­dit mezi ale­spoň prů­měr­né tvůr­ce a ani ten­to­krát se nic měnit nebu­de. Navíc jsem měl po celou dobu dojem, že sle­du­ji něja­kou céč­ko­vou zom­bie kome­dii, přes­to­že ten­to žánr u Silent Night, Zombie Night chy­bí a byly to prá­vě humor­né situ­a­ce, kte­ré zde jako jedi­né sto­jí za pozor­nost.
Vezmeme-li v úva­hu, že povět­ši­nu děje jsme nuce­ni sle­do­vat na přeskáč­ku Frankovy výpra­vy před dům, kose­ní zom­bí­ků a vzpla­nu­tí vzá­jem­ných sym­pa­tií jeho man­žel­ky a par­ťá­ka. Jenže tohle bylo pořád doko­la a po vel­mi krát­ké době to zača­lo být dost únav­né. Masky zom­bie neby­ly moc nápa­di­té, head­sho­ty zakrát­ko omr­zí a hlav­ně téměř po celou dobu cítí­te absen­ci potřeb­né atmo­sfé­ry, kte­rá se scho­vá­va­la za roh čas­tě­ji, než zdej­ší chyt­ré zom­bie. Ve dru­hé půl­ce se na scé­ně obje­ví i něko­lik ved­lej­ších postav, ale kro­mě toho ňou­my na půdě, rov­něž nejde o žád­né ter­no. Jen dal­ší maso do mlýn­ku.
Takže co si počít s fil­mem, kte­rý vás spíš unu­dí k smr­ti, než abys­te se dočka­li ale­spoň prů­měr­né akč­ní zom­bie vybí­je­né? Snad bych vám jen dopo­ru­čil se tomu vyhnout vel­kým oblou­kem, pokud tedy nejste fan­dou céč­ko­vých ama­tér­ských bra­ků. Procentuální bodí­ky tomu dám jen za pohled­nou Nadine Stenovitch a její alko­ho­lo­vý stav, scé­nu s mače­tou a poku­sem usek­nout zom­bí­ko­vi hla­vu a prv­ních cca 20-25 minut, než jsem se začal nudit.


Hodnocení:
30%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shark Exorcist (2015)23. ledna 2022 Shark Exorcist (2015) Posedlým se můžete stát i po kousnutí démonickým žralokem, ovšem stojí tento film za váš čas?  Řádová sestra Blair se rozhodne sloužit ďáblovi a za pomoci krvavého rituálu přivolá […] Posted in Horory
  • 1144020 screenshots 20200728170459 128. července 2020 Golftopia Golftopia od MinMax games ltd. je hybridní, golfový simulátor zasazený do futuristického světa. Doménou hry je převážně volnost a záleží jen na vaší představivosti a kreativitě jak si […] Posted in Recenze her
  • Jan Hus10. ledna 2016 Jan Hus https://www.youtube.com/watch?v=uiCRVRvxVmc Posted in Videa
  • Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Zlouni ve filmu - Pozoruhodný režisér, jen to jméno bych změnil! Každá správná pohádka má své záporáky. V případě Anděla Páně 2 je to majitel krejčovské dílny, kde pracuje Magdalena, nabubřelec Košťál, kterého hraje Bolek Polívka. „Já v poslední době […] Posted in Speciály
  • Salvage (2006)12. května 2018 Salvage (2006) Nejhorší jsou ty noční můry, které se můžou proměnit v hrůznou realitu… Mladá studentka Claire si po škole chodí přivydělávat jako obsluha benzínové pumpy. Noční […] Posted in Horory
  • Paranormal Activity: The Marked Ones (2014)12. října 2017 Paranormal Activity: The Marked Ones (2014) Šmírujete-li svou sousedku, ujistěte se, že nejde o členku fanatického čarodějnického kultu. Jinak je váš osud zpečetěn! Zvláště jste-li prvorozený syn… Mladík Jesse právě […] Posted in Horory
  • ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 201815. května 2018 ZLÍNFEST - Rozhovor s Petrou Hudcovou 27. května 2018 Posted in Videa
  • Dorotka: Cesta do světa zázraků a dobrodružství13. října 2023 Dorotka: Cesta do světa zázraků a dobrodružství "Dorotka" je kultovní československý animovaný seriál, který okouzlil diváky od roku 1974 do roku 1978. Tento nezapomenutelný kousek českého televizního umění nám přinesl dobrodružství […] Posted in Dětské seriály
  • Stmívání21. dubna 2009 Stmívání Pro začátek bych ráda předeslala, že je mi sedmnáct let a studuju gymnázium. To není vytahování nebo naopak přiznání, souvisí to s tím, jak byl Twilight - […] Posted in Recenze
  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69592 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72031 KB. | 22.04.2024 - 15:03:15