Kritiky.cz > Knihovnička > Judita Peschlová: Velká kniha rituálů

Judita Peschlová: Velká kniha rituálů

IMG 20220328 125653
IMG 20220328 125653
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od vel­kých ritu­á­lů, magic­kých míst až po drob­né ritu­ál­ní prak­ti­ky, vnitř­ní nala­dě­ní běž­né­ho dne – to je ohrom­ný roz­sah této zdán­li­vě nená­pad­né kni­hy. Téměř 350 stran infor­ma­ce­mi nabi­tých tak, že kni­hu ráda pojme­nu­ji jako vel­kou ency­klo­pe­dii ritu­á­lů.

Pomůže nám ritu­á­ly pocho­pit, ori­en­to­vat se v his­to­rii a nala­dit se na hlu­bo­kou poko­ru našich před­ků. Autorka sli­bu­je, že to spo­je­ní se se Zemí, s tím, kde žije­me a jak žije­me, nám umož­ní napl­nit šťast­ný a spo­ko­je­ný život, inspi­ru­je nás a uká­že nám ces­tu.

Rituál jako tako­vý není ces­tou, ale je ukáz­kou mož­nos­ti, kte­rou máme. Já sama říkám, že ritu­á­ly činí­me spí­še pro naše vnitř­ní nala­dě­ní a uvě­do­mě­ní než pro něja­ko vněj­ší magic­kou moc. Ale tady jsem občas byla na váž­kách: nejen pro ta ohro­mu­jí­cí magic­ká mís­ta, kte­rá tu jsou popsá­na a vůbec jsem netu­ši­la, kolik jich je, ale i pro uvě­do­mě­ní si vel­ké posvát­nos­ti kaž­dé­ho ritu­á­lu. Je tu znát pro­fes­ní napl­ně­nost autor­ky, kte­rá se téma­tem zabý­vá již desít­ky let.

IMG 20220328 125653
IMG 20220328 125653

Vtažení do svě­ta magie je pří­jem­né, pro­to­že v sobě kom­bi­nu­je všed­ní den i vel­ké svá­teč­ní časy, na kte­ré je tře­ba si vyhra­dit více času a plně se do nich pono­řit. Snad až do změ­ně­né­ho sta­vu vědo­mí. I to je jed­na z podob ritu­á­lů.

Mít pro­stor, mít čas, mít ener­gii… v tu chví­li jsem přes­ně tam, kde potře­bu­ji být. A vím, jak tvo­řit.

„Slovanští rol­ní­ci vele­bi­li o pod­zim­ní rov­no­den­nos­ti rodi­nu a rodin­né bla­ho a obě­to­va­li svým před­kům.  Všechno pří­bu­zen­stvo se shro­máž­di­lo u sto­lu, na kte­rém nesmě­ly chy­bět oves­né vloč­ky, vej­ce, tva­roh, med, hroz­ny, zvě­ři­na nebo hově­zí maso. Konzumací vin­ných hroz­nů se vzdá­va­la  vděč­nost pod­zim­ním bož­stvům. Po hos­ti­ně se hrá­ly hry, tan­co­va­lo se, zpí­va­lo na počest bohů a pod­zim­ní skliz­ně. Stařešina požeh­ná­val oves­né vloč­ky, kte­ré byly vyhra­ze­ny na léče­ní čle­nů rodi­ny i domá­cí zví­ře­ny.“

A dozví­me se i to, že posvát­né jíd­lo bylo kysa­né zelí, i krou­há­ní a šla­pá­ní bylo veleb­ným obřadem…vyháněly se nemo­ci, zlo, večer seza­to­pi­lo v láz­ních a vyhá­ně­li se tak zlé enti­ty a cho­ro­by. Někde zase uha­sí­na­li veš­ke­rý oheň a zapa­lo­va­li nový, očiš­tě­ný, sta­že­ni v nit­ru sedě­li u nové­ho, čis­té­ho ohně. A tak začí­na­lo pod­zim­ní obdo­bí roku…

To je jen malá ukáz­ka z krás­né kni­hy, kte­rá vás zave­de… doslo­va všu­de tam, kde chce­te být.

Utvoří vám pro­stor, čas, ener­gii pro vlast­ní tvo­ře­ní, pro to, aby vám intu­i­ce moh­la říct, co potře­bu­je…

O auto­ro­vi: Judita Peschlová, akre­di­to­va­ná psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka, lek­tor­ka rodin­ných kon­ste­la­cí, žen­ských kru­hů a autor­ka knih, worksho­pů. Před 30 lety strá­vi­la devět měsí­ců ve spo­leč­nos­ti prak­tič­ky vlaš­ské magie a násled­ni­ce kně­žek les­ní vlaš­ské bohy­ně, její ž sva­ty­ní jsou tzv. jed­lo­vé chrá­my. Mimo jiných je autor­kou také kni­hy Léčivé žen­ské arche­ty­py.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing (2022), www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE18. května 2018 Deadpool 2 - JOSH BROLIN coby CABLE             Na Cenu Akademie nominovaný herec Josh Brolin zazářil v hromadě filmů, od „Tahle země není pro starý“ a „Sicario: Nájemný vrah“ až po „Rošťáky“. V „Deadpool 2“ hraje Brolin […] Posted in Speciály
  • ALICE NELLIS (1971)26. září 2014 ALICE NELLIS (1971) Alice Nellis se narodila v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anglistika a amerikanistika. Živila se jako překladatelka a hudebnice. […] Posted in Profily osob
  • Ze zákulisí filmu #5 | Největší komerční průšvihy10. července 2017 Ze zákulisí filmu #5 | Největší komerční průšvihy Vítejte u dalšího dílu nepravidelné rubriky Ze zákulisí filmu, ve které se čas od času pokouším přiblížit události z pozadí filmového průmyslu, které vrhají na filmovou produkci […] Posted in Filmové recenze
  • Predátor: Evoluce - SHANGRI LA18. září 2018 Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojovou jednotku, která musí zastavit mimozemské lovce. Aby se hercům pomohlo vytvořit mezi postavami […] Posted in Speciály
  • Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky1. října 2020 Tajemná řeka - Clint Eastwood umí dobře detektivky Tajemná řeka je prachobyčejná detektivka, která se vám od začátku snaží napovědět, kdo je vrahem. Jak to ale při tomhle schematu chodí, zavání to nečekaným objevem ve druhé polovině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Renfield24. dubna 2023 Renfield Překvapivá jízda od začátku do konce a skvěle přehrávající Cage v roli Dráculy Letošní rok upírů se zatím jeví slibně a Renfield se rozhodně může zařadit mezi povedené hororové […] Posted in Krátké recenze
  • Co ste hasiči9. července 2021 Co ste hasiči Posted in Galerie
  • Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn).7. října 2019 Gangster Squad – Lovci mafie - Je rok 1949 a Los Angeles je v rukou Mickeyho Cohena (Sean Penn). Brooklynský rodák vládne nelítostnou rukou ve městě a řídí většinu nelegálních aktivit, mezi které patří hlavně obchod s drogami a zbraněmi, prostituce a nebo nelegální sázení. Kolem sebe […] Posted in Retro filmové recenze
  • Záměna (The Switch)12. srpna 2011 Záměna (The Switch)   Dnes bych vám chtěla představit snímek Záměna ( The Switch), který měl ve světě premiéru na počátku září letošního roku. Do našich kin dorazí, ale až na […] Posted in Recenze
  • Cyberpunk 2077 Patch 1.318. srpna 2021 Cyberpunk 2077 Patch 1.3 Dnes vyšel pro PC, XBox One a další konzole nejnovější patch pro hru Cyberpunk 2077. Přináší mnoho změn v nastavení, grafice a reakcí počítačové inteligence.  Také přináší první malé […] Posted in Novinky ze světa her

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30379 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72008 KB. | 23.04.2024 - 13:31:53