Kritiky.cz > Spoilery > Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu

RudGantlemanObsah
RudGantlemanObsah
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po smr­ti své­ho otce stal se náčel­ní­kem všech Apačů žijí­cích na roz­sáh­lých loviš­tích mezi Texasem a Novým Mexikem mla­dý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech kon­čin svě­ta pro­ni­ka­li do dal­ších a dal­ších úze­mí a jejich bez­o­hled­ný postup hro­zil roz­pou­tat novou vál­ku rudých pro­ti bílým. Vinnetou pova­žo­val za své život­ní poslá­ní zabrá­nit těm­to hrůzám, kte­ré moh­ly zna­me­nat zánik všech indi­án­ských kme­nů.

Syn plu­kov­ní­ka, velí­cí­ho míst­ní pev­nos­ti, je zajat Indiány z kme­ne Assiniboinů, kte­ří se mstí za niče­ní jejich ves­nic bělo­chy. Společně se svý­mi kama­rá­dy má být usmr­cen u mučed­nic­ké­ho kůlu. Na přímlu­vu Vinnetoua jsou vojá­ci pro­puš­tě­ni na svo­bo­du. Vinnetou požá­dá mla­dé­ho poru­čí­ka, aby vyří­dil své­mu veli­te­li vzkaz: o úplň­ku se sejdou náčel­ní­ci všech kme­nů v pev­nos­ti Niobrara a spo­leč­ně s vojá­ky budou roko­vat o míru. Jedna z indi­án­ských ves­nic je však mezi­tím pře­pa­de­na ban­di­ty. Rozhořčení náčel­ní­ci odmí­ta­jí uzavřít mír a chtě­jí vyko­pat váleč­nou seke­ru. Tomuto nesmy­sl­né­mu činu zabrá­ní mla­dý poru­čík Merril, kte­rý požá­dá náčel­ní­ka Assiniboinů o ruku jeho dce­ry Ribanny. Většina náčel­ní­ků je tou­to nezvyklou nabíd­kou ohro­me­na a sou­hla­sí za těch­to okol­nos­tí s uza­vře­ním míru.

Ribanna milu­je Vinnetoua, kte­rý její lás­ku opě­tu­je. Přesto Vinnetou s těž­kým srd­cem pře­mlou­vá Ribannu, aby si vza­la poru­čí­ka, a tím pomoh­la zabrá­nit krvepro­li­tí. Ribanna po dlou­hém váhá­ní sou­hla­sí. Nedlouho po svat­bě při­je­de do pev­nos­ti zkr­va­ve­ný muž, kte­rý vyprá­ví o tom, jak byla kolo­na nových osíd­len­ců povraž­dě­na Indiány. Plukovník naři­zu­je trest­nou výpra­vu. Poručík muži nevě­ří a vydá­vá se s Ribannou a spou­ta­ným ban­di­tou varo­vat Indiány. Ukáže se, že osíd­len­ce povraž­di­la stej­ná tlu­pa zlo­čin­ců, kte­rá vypa­lu­je indi­án­ské ves­ni­ce. Indiáni se spo­ju­jí s vojá­ky, aby je spo­leč­ně vypá­t­ra­li a pochy­ta­li. Merril s Ribannou vedou ženy a děti k úkry­tu v jes­ky­ni, jsou však zaja­ti Forresterovou ban­dou. Vinnetouovi se poda­ří všech­ny vysvo­bo­dit. Forrester se sna­ží utéct jes­kyn­ním otvo­rem, ale Indiáni na něj naho­ře čeka­jí a zabi­jí ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Škrlak Už při natáčení prvních mayovek se skupina kaskadérů spřátelila s německým personálem i s režisérem Reinlem. Také on měl rád tyhle rozpustilé mladíky, zejména proto, že svoji kaskadérskou […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu11. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Požár v New Venangu Dne 28. května 1964 začalo natáčení jedné z nejakčnějších scén v celém filmu: požár v New Venangu. Petrolejové pole s dřevěnými věžemi, domy a skladišti postavil Vladimir Tadej […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů10. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Trojice medvědů Natáčení filmu Vinnetou - Rudý gentleman začalo 18. května 1964 jednou z nejtěžších scén, v níž Vinnetou zachraňuje ze spárů medvěda Ribannu, dceru náčelníka Assiniboinů. Vedoucí výroby […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964)8. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Winnetou 2. Teil (1964) Horst Wendlandt, šéf produkční firmy Rialto, byl v roce 1964 na vrcholu své úspěšné kariéry. Oba filmy, Poklad na Stříbrném jezeře i Vinnetou, dosáhly nevídaného diváckého úspěchu, a tak […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46663 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72026 KB. | 20.07.2024 - 15:30:30