Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude

Do českých kin jde nový snímek Olma Omerzu - Všechno bude

DSC06992
DSC06992
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pátek 24.srpna pro­běh­la v kině Atlas novi­nář­ská pro­jek­ce nové­ho fil­mu reži­sé­ra Olmo Omerzu. Novináři shléd­li film Všechno bude a poté násle­do­va­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce, ze kte­rá při­ná­ší­me krát­ký sou­hrn.

Na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci se dosta­vil scé­náris­ta Petr Pýcha, kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jaroslav Sedláček, reži­sér Olmo Omerzu, her­ci Eliška Křenková, Tomáš Mrvík, Jan František Uher a pro­du­cent Jiří Konečný.

Film je o dvou kama­rá­dech, kte­ří se spo­leč­ně vydá­va­jí na ces­tu v ukra­de­ném autě. Kamarády hra­jí Tomáš Mrvík a Jan František Uher, sto­pař­ku Eliška Křenková a v dospě­lác­kých rolích se obje­ví Lenka Vlasáková a Martin Pechlát.

Tvůrci fil­mu odpo­ví­da­li na dota­zy, kte­ré se týka­ly psa­ní scé­ná­ře, mís­ta natá­če­ní, výbě­ru hlav­ních postav a ostat­ních fil­mo­vých před­sta­vi­te­lů, pro­blé­mů při natá­če­ní, ad.

Film měl svo­ji pre­mi­é­ru na letoš­ním Filmovém fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde obdr­žel Olmo Omerzu cenu za nej­lep­ší režii. V čes­kých kinech bude mít film pre­mi­é­ru ve čtvr­tek 6.září, poté bude uve­den na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu a dal­ších fes­ti­va­lech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54634 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71513 KB. | 23.06.2024 - 11:19:45