Kritiky.cz > Krátké recenze > Evropské kmen (2021) (seriál)

Evropské kmen (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejočekávanější seri­ál Února Evropské Kmeny je koneč­ně ven­ku a ikdyž jsem čekal dale­ko vět­ší šle­hu pořád je to vel­mi sluš­né a zábav­né Postapo s ori­gi­nál­ně vymyš­le­ným svě­tem.

Děj se ode­hrá­vá v roce 2074, kde Evropu zasáh­la mys­te­ri­óz­ní glo­bál­ní kata­stro­fa, kte­rá způ­so­bi­la doslo­va Středověk. Místo stá­tů zde pře­ží­va­jí růz­né kme­ny s jiný­mi tra­di­ce­mi a tech­no­lo­gi­e­mi. Nápad je výbor­ný a ten svět mě nesku­teč­ně bavi­lo explo­ro­vat spo­leč­ně s hlav­ní­mi hrdi­na­mi.

Není to bohu­žel tak špi­na­vé a akč­ní ve sty­lu Mad Maxe, avšak hod­ně mi to při­po­mí­na­lo Hunger Games, Labyrint a seri­ál the 100, tak­že pokud jste pří­z­niv­ci ale­spoň jed­no­ho z těchhle tří, zkla­má­ni nebu­de­te.

Seriál má hezkou výpra­vu, když dojde na akci je bru­tál­ní a hez­ky nato­če­ná, skvě­le zde fun­gu­jí intri­ky, zra­dy a zvra­ty až si říkám Němci si budu­jí vlast­ní Game of Thrones. Nejvíce mě zau­jal kmen čer­ných vrán, což jsou zápo­rá­ci a jejich kněž­na Varvara s loo­kem Angelíny Jolie je svým sex appea­lem doslo­va hyp­no­ti­zu­jí­cí ( ta postava!).Rozbíhají se zde 3 dějo­vé linie záro­veň a všech­ny jsou svým způ­so­bem dosta­teč­ně zají­ma­vé a pou­ta­vé.

Bavil jsem se výbor­ně a na dru­hou řadu jsem natě­še­ný. Karty jsou roz­dá­ny a jako Start něče­ho vel­ko­le­pé­ho jsou Tribes of Europa solid­ní.

Je zvlášt­ní, že 3 posta­vy v seri­á­lu jako­by z oka vypadly
Angelině Jolie, Madsi Mikkelsnovi a Jennifer Lawrence.

Plusy:
Zajímavě a ori­gi­nál­ně vymyš­le­ný svět.
Solidní tem­po.
Sympatické posta­vy.
Slušná dáv­ka zvra­tů a intri­ků.
Vizuál a bru­ta­li­ta.
Minusy:
Chybí zde vylo­že­ně vel­ká epic­ká akč­ní scé­na.
Scénář mohl být nápa­di­těj­ší.
Představení více kme­nů si tvůr­ci šet­ří pro dal­ší série. 7.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07351 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71912 KB. | 25.04.2024 - 15:53:26