Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Nezvedený princ (E02)

Rod Draka - Nezvedený princ (E02)

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se pono­řu­je hlu­bo­ko do pro­roc­tví rodu Targaryenů, zatím­co čelí říši, kte­rá odo­lá­vá myš­len­ce ženy na Železném trů­nu, a princ Daemon (Matt Smith), roz­hoř­če­ný tím, že byl vyne­chán jako dědic Západozemí, se při­pra­vu­je na vál­ku....

První díl seri­á­lu Rod Draka se musel obe­jít bez int­ra, v dru­hé epi­zo­dě ovšem dochá­zí k milé­mu pře­kva­pe­ní. Seriál má po vzo­ru Hry o trů­ny vel­mi sty­lo­vé intro, kte­ré navíc dopro­vá­zí stej­ný hudeb­ní motiv Ramina Djawadiho jako prá­vě v pří­pa­dě inter Hry o trů­ny. Stejně jako int­ra Hry o trů­ny před­sta­vo­va­lo stě­žej­ní loka­ce seri­á­lu jako Zimohrad či Královo pří­sta­viš­tě, Rod Draka ve svém int­ru před­sta­vu­je doslov­nou pokrev­ní linii rodu Targaryen. Jde opět o napros­to vyni­ka­jí­cí intro, kte­ré se po vzo­ru Hry o trů­ny sta­ne jas­ně povin­ným intrem, kte­ré by se nemě­lo pře­ska­ko­vat. A i když je snad­né vyčíst, že se pro intro nepři­šlo s novým hudeb­ním moti­vem, ten­to Djawadiho ústřed­ní motiv je nadá­le tak feno­me­nál­ní, že se to snad­no odpus­tí. Jen je poté otáz­ka, zda se ten­to hudeb­ní motiv pou­ži­je i pro všech­ny ostat­ní budou­cí seri­á­ly ze svě­ta Západozemí.

Druhá epi­zo­da poté ská­če v ději o pár měsí­ců a její pri­o­ri­tou je vysta­vět půdu pro kon­flikt, kte­rý by měl svět Západozemí ovliv­nit stej­ně zásad­ně jako poz­děj­ší Válka pěti krá­lů. Režie dru­hé epi­zo­dy se poté cho­pil Greg Yaitanes, kte­rý na roz­díl od reži­sé­ra prv­ní­ho dílu Miguela Sapochnika nemá již zku­še­nos­ti se Hrou o trů­ny, i tak se ovšem od počát­ku doká­že osvěd­čit jako ide­ál­ní vol­ba pro seri­ál, pře­de­vším při před­sta­ve­ní posta­vy jmé­nem Craghas Drahar, kte­ré se krmič kra­bů neří­ká pro nic za nic a kte­rý se pro­za­tím jeví ješ­tě vět­ší nezkrot­ná síla opro­ti jiné­mu nezve­de­né­mu prin­ci.

Ano, Matt Smith si jako Daemon Targaryen nadá­le kra­de pros­to pro sebe a vypa­dá to, že by se časem mohl stát zají­ma­vě­ji a zají­ma­vě­ji vykres­le­nou posta­vou. Stejně zají­ma­vá je ovšem nadá­le i Rhaenyra Targaryen v podá­ní Milly Alcock, kte­rá má smůlu v tom, že jí na trů­nu nikdo nechce kvů­li její­mu něž­né­mu pohla­ví. Pasované dědič­ce tak chy­bí od mno­ha mužů, kte­ří buď­to nevě­ří, že je žena schop­ná vlád­nu­tí či se jim zhnu­sí před­sta­va, že by jim měla prá­vě žena vlád­nout. Nadále tak pla­tí, že ten­to motiv bude jeden z těch nej­za­jí­ma­věj­ších, kte­rý se v seri­á­lu bude obje­vo­vat.

Nadále se poté musí oce­nit tem­po, kte­ré seri­ál má a při­tom se zdá, že se vlast­ně nic zásad­ní­ho nevy­ne­chá­vá. Rázem to totiž půso­bí, že Rod Draka je prá­vě teď po prv­ních dvou epi­zo­dách někde, kde by Hra o trů­ny byla po polo­vi­ně 1. série. Už dří­ve se ostat­ně říka­lo, že 1. série seri­á­lu pokry­je obdo­bí 28 let, i vzhle­dem k pro­dlou­že­ní pro 2. sérii je poté jas­né, že je mate­ri­á­lu ješ­tě dosta­tek. Stěžejní ovšem je, že se toto obdo­bí Západozemí sku­teč­ně stá­vá stej­ně fas­ci­nu­jí­cí jako poz­děj­ší obdo­bí zná­mé ze Hry o trů­ny.

Radost je poté sku­teč­ně sle­do­vat nové dra­ky, pře­de­vším při kon­fron­ta­ci na zná­mém Dračím kame­ni, kdy se Daemonův drak Caraxes pro­je­vu­je jako děsi­věj­ší drak, než tři dra­ci Daenerys Targaryen dohro­ma­dy a je snad­né si při pohle­du na něm vzpo­me­nout na Šmaka z tri­lo­gie Hobit. Až dojde k nevy­hnu­tel­né­mu Tanci dra­ků, bude to snad správ­ně vel­ko­le­pé.

Druhá epi­zo­da po vzo­ru prv­ní epi­zo­dy ješ­tě tak tro­chu při­pra­vi­la půdu, od příští epi­zo­dy by ovšem defi­ni­tiv­ně mělo začít jít do pra­vé­ho tuhé­ho. Rod Draka nicmé­ně mohl před svým uve­de­ním vzbu­dit zvě­da­vost, nově si ovšem po dvou epi­zo­dách zaslou­ží pozor­nost....

Verdikt: 5 z 5


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55208 s | počet dotazů: 249 | paměť: 74970 KB. | 24.04.2024 - 01:07:21