Kritiky.cz > Fotbal > Fotbalové míče a jejich historie

Fotbalové míče a jejich historie

balls
balls
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fotbal pat­ří k nej­po­pu­lár­něj­ším spor­tům na celé pla­ne­tě. Hraje se s míčem, kte­rý však vždy nebyl stej­ný jako dnes. Pojďme se tedy podí­vat na his­to­rii fot­ba­lo­vé­ho míče. Míče mají dlou­hou his­to­rii a hod­ně se za tu dobu změ­ni­ly.

Původní míče z prasečích močových měchýřů

Původně se na fot­ba­lo­vý míč vyu­ží­va­ly úpl­ně pří­rod­ní mate­ri­á­ly, kte­ré by pro sou­čas­né hrá­če mož­ná byly až nehra­tel­né. Jedním z prv­ních pou­ží­va­ných mate­ri­á­lů totiž byly nafouk­nu­té pra­se­čí močo­vé měchý­ře. Aby tako­vý míč více vydr­žel, býval oba­le­ný ve vep­řo­vé kůži. Nejstarší tak­to docho­va­ný míč pochá­zí dokon­ce z polo­vi­ny šest­nác­té­ho sto­le­tí a nale­zen byl na Britských ost­ro­vech. Velmi důle­ži­tý zlom nastal v polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí, kdy Američan Charles Goodyear našel způ­sob, jak vul­ka­ni­zo­vat gumu. To s sebou při­nes­lo spous­tu změn a zásad­ní to bylo i pro fot­bal. V roce 1855 totiž samot­ný Charles Goodyear vyro­bil prv­ní kula­tý míč z toho­to mate­ri­á­lu. Dřívější míče praska­ly, nedr­že­ly tvar a ve hře tedy čas­to před­sta­vo­va­ly prvek náho­dy. Gumový míč se však cho­val přes­ně pod­le toho, jak fot­ba­lis­ta zamýš­lel.

Změna z tmavé na bílou

Až díky kva­lit­ním gumo­vým míčům mohl vznik­nout fot­bal v tako­vé podo­bě, v jaké ho dnes zná­mé a máme rádi. Z gumy se navíc daly vyrá­bět míče stej­né veli­kos­ti, tak­že se moh­la stan­dar­di­zo­vat i veli­kost – od roku 1873 tedy obvod fot­ba­lo­vé­ho míče měřil 69-71 cen­ti­me­t­rů. Starší typy míčů byly tma­vé, pro­to­že tato barva byla pro kůži při­ro­ze­ná a až do půl­ky pade­sá­tých let dva­cá­té­ho sto­le­tí to niko­mu neva­di­lo. Ovšem s roz­vo­jem tele­vi­zo­rů se zjis­ti­lo, že čer­ný míč má na čer­no­bí­lých obra­zov­kách špat­nou bar­vu a není na zele­né trá­vě sko­ro vidi­tel­ný. Tím pádem se v roce 1951 změ­ni­la barva míče na bílou.

Míč pro EURO 2016

Na posled­ním mis­trov­ství Evropy se hrá­lo s míčem pojme­no­va­ným Beau Jeu, což v pře­kla­du zna­me­ná „Krásná hra“. Míč vyro­bi­la spo­leč­nost Adidas a vyve­den byl ve fran­couz­ských bar­vách. Hráči při­ví­ta­li, že míč pří­liš neod­ska­ko­val, držel na noze a chvá­li­li i pove­de­ný design. Na pláš­ti se pře­krý­va­ly čís­li­ce 2016 s pís­me­ny sklá­da­jí­cí­mi dohro­ma­dy nápis EURO. Testování míče pro­bí­ha­lo osm­náct měsí­ců a podí­le­li se na něm i někte­ří hvězd­ní fot­ba­lis­té jako Gareth Bale či Iker Casillas. Nechyběl ani výzkum pomo­cí robo­tic­kých pří­stro­jů v labo­ra­to­řích. Míč měl dva ven­til­ky, aby zacho­vá­val rov­no­váhu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT225. srpna 2018 Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Českosloven-ská lidová armáda, se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy to […] Posted in TV Tipy
  • Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story20. března 2005 Vybíjená - Dodgeball: A True Underdog Story Než se pustím do samotné recenze, ještě bych upozornil na to, že se můžete setkat i se „stručným“ názvem Vybíjená: Jdi do toho na plný koule. Jde o tentýž film (ona také není moc velká […] Posted in Filmové recenze
  • Uncaged (2016)19. ledna 2023 Uncaged (2016) Podprůměrná vlkodlačí záležitost s minimem zajímavých momentů…Jack se vydává společně se svými kamarády Turnerem a Brandonem do strýcovy zapadlé usedlosti, aby si zde užili pár […] Posted in Horory
  • Komiks 14014. září 2019 Komiks 140 Posted in Komiks
  • Zoolander No. 2 [20%]21. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Narok 6 metre (2018)20. října 2019 Narok 6 metre (2018) Vypuštěný bazén, kupa nešťastných náhod, uvězněný mladík a hladová krokodýlí samice… Filmový štáb úspěšně dotočí poslední scénu filmu u uzavřeného veřejného koupaliště a […] Posted in Horory
  • The Walking Dead (tv seriál 2010)11. srpna 2011 The Walking Dead (tv seriál 2010) Zombie filmy tvoří už nějaký ten pátek svébytný sub žánr hororových filmů. Velké šílenství odstartoval George Romero svojí - dnes již legendární - Nocí oživlých mrtvol. V roce 1968 se pro […] Posted in TV Recenze
  • Osamělý vévoda-historická romance pro všechny romantické duše27. ledna 2024 Osamělý vévoda-historická romance pro všechny romantické duše Máte rádi historické romance? Chcete si přečíst krásný příběh s názvem Osamělý vévoda, jehož autorkou je Christi Caldwellová? Kniha je pro všechny milovníky Jane Austenové, vánočních […] Posted in Recenze knih
  • LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.20054. února 2005 LOVCI POKLADŮ - premiéra 3.2.2005 Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obětoval celý život hledání bájného pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest generací jeho předků. Teprve Benovi se však […] Posted in Filmové premiéry
  • Na nože (Knives Out) – Recenze – 90%7. ledna 2020 Na nože (Knives Out) – Recenze – 90% V úvodu hvězdně obsazené americké detektivky Na nože je ve svém honosném sídle nalezen mrtvý slavný spisovatel Harlan Thrombey (Christopher Plummer), autor populárních detektivních […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,45140 s | počet dotazů: 7188 | paměť: 75109 KB. | 29.02.2024 - 00:53:58