Kritiky.cz > Horory > Poltergeist Activity (2015)

Poltergeist Activity (2015)

rp Poltergeist Activity 2015.jpg
rp Poltergeist Activity 2015.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než si kou­pí­te nový dům, zjis­tě­te si něco o jeho minu­los­ti! Již sto­krát ohra­né téma, se zde nepěk­ně zadr­há­vá…

David Prescott se po smr­ti své man­žel­ky, roz­hod­ne pře­stě­ho­vat na velšský ven­kov spo­leč­ně se svou dospí­va­jí­cí dce­rou. Dům vypa­dá na prv­ní pohled pěk­ně, ale ani to jim neza­ru­čí šťast­ný a bez­sta­rost­ný nový život. Vztah otce a dce­ry totiž moc nefun­gu­je a má řadu trh­lin. Katherine nalez­ne pod svou poste­lí sta­rou panen­ku klau­na jmé­nem Otto a již od prv­ní noci začne sly­šet div­né zvu­ky a trá­pí jí noč­ní můry. Otec jí moc nevě­ří, ale oba brzy pocí­tí na vlast­ní kůži, že s tím­to mís­tem není něco v pořád­ku. Nemají tuše­ní o jeho tem­né minu­los­ti ani děsi­vých udá­los­tech, kte­ré se zde ode­hrá­ly. ZLO se chce zmoc­nit kaž­dé­ho, kdo se do domu nastě­hu­je a nehod­lá ho za žád­nou cenu pus­tit ze svých spá­rů…Režie: Andrew Jones

Rok výro­by: 2015

Délka: 84 min

Země: Velká Británie

 

Hrají:

Lee Bane...(David Prescott)

Natalie Martins...(Katherine Prescott)

Jared Morgan...(Hans Voltz)

Judith Haley...(Mrs. Blankenship)

Tricia Ford...(Ethel McKenzie)

...a dal­ší


Již samot­ný název ve mně nevzbu­zo­val pří­liš důvě­ry v dobrou podí­va­nou a co tepr­ve když jsem uvi­děl jmé­no samot­né­ho reži­sé­ra a mizer­né hod­no­ce­ní napříč inter­ne­tem. Bylo mi už dopře­du jas­né, že půjde jen o dal­ší Jonesův céč­ko­vý níz­ko­roz­počto­vý brak. A nemý­lil jsem se. I zde se obje­vu­je jeho „dvor­ní herec a zřej­mě dob­rý kama­rád“ Lee Bane – moc nechá­pu, co na něm vidí, ale tady nepřed­ve­dl úpl­ně tra­gic­ký výkon. To se zase musí nechat. Bohužel to samé se nedá říci o samot­ném pří­bě­hu a jeho cel­ko­vém zpra­co­vá­ní.

 

Byla to nuda od začát­ku až do samot­né­ho kon­ce. Hororový fan­da by oče­ká­val pořád­né peklo – když už to mělo v názvu Poltergeist, ale dočká se jen něko­li­ka rádo­by leka­ček, pár nad­při­ro­ze­ných Activit ať už od panen­ky či tajem­né posta­vy v kápi s mas­kou na obli­če­ji a něko­li­ka rádo­by scén, kde se obje­ví ale­spoň tro­cha názna­ků něja­ké atmo­sfé­ry. Trošičku se při­tvr­di­lo v samot­ném závě­ru, kde koneč­ně někdo i zemře, dozví­me se o his­to­rii domu, otro­cích, voo­doo, vzpou­ře, je zde zmí­něn otro­kář Frederick Necros a jeho rodi­na, no a to bylo všech­no přá­te­lé. Po hodi­ně a dva­ce­ti čtyř minu­tách naběh­nou cel­kem dlou­hé závě­reč­né titul­ky a divák si tak může odškrt­nout dal­ší polož­ku ve své sbír­ce a zabě­do­vat nad pro­mr­ha­ným časem nad tou­to blbos­tí.


Hodnocení:

20% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,28957 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72202 KB. | 18.05.2024 - 09:35:19