Kritiky.cz > Recenze knih > Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %

Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %

DSC 2350
DSC 2350
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mike Mignola se zno­vu před­ve­dl, ve spo­lu­prá­ci  se svým kole­gou Duncanem Fegredo pře­ve­dl dal­ší kniž­ní záži­tek. Oproti před­cho­zí kni­ze, kte­rá byla spí­še povíd­ko­vá, se ten­to komiks vhr­nul na jed­no­li­tý pří­běh.

Čekáte od Hellboye tem­ný pří­běh, plný myto­lo­gic­kých postav? Samé pří­še­ry, báje a pohád­ko­vá stra­ši­dla? To Vás přes­ně čeká. Příběh je správ­ně tajem­ný a myto­lo­gic­ký.

DSC_2351

Tento komiks ten­to­krát nekres­lil pří­mo Mignola. Hlavní tvůr­ce si udr­žel pou­ze dohled na kres­lí­řem, kte­rý se držel přes­ně poky­nů, aby se fanouš­ci nezlo­bi­li, že vypa­dá Hellboy jinak. Nějaké malé drob­nos­ti jsou odliš­né, ale je na prv­ní pohled vidět, kdo je hlav­ní auto­rem.

V pří­bě­hu jde o to, aby člo­věk zau­jal. Zaujme, nesmí­me zapo­me­nout i na odka­zy na před­cho­zí komiksy, na kte­ré nava­zu­je. Staří zná­mí pro­tiv­ní­ci, kte­ré už mini­mál­ně jed­nou Hellboy potkal. Znovu se potká­vá napří­klad i s Babou Jaggou (před­cho­zí recen­zo­va­ný komiks). Hellboye zno­vu čeká zapekli­tý pří­pad, kte­rý vyra­zí dech, je „smr­tel­ně“ raněn, sko­ro zabit. Ale jak všich­ni víme, tak je nesmr­tel­ný, tak jde jenom o tom, jak je jeho život postup­ně ničen a trá­pen. Jak psy­chic­ky, když na něj někdo úto­čí, tak i fyzic­ky, že mu vlast­ně jde o život.

DSC_2352

Těší mne, že ten­to­krát jde o jeden pří­běh, kte­rý má kapi­to­ly. Šest kapi­tol rov­no­měr­né roz­tří­dě­ných do celé kni­hy při­ná­ší pří­běh, kte­rý zaujme. Každou strán­ku jsem si v kli­du četl, vychut­ná­val ji a pře­louskal najed­nou. Pěkně mně bavi­la strán­ku po strán­ce.

Další komiks, kte­rý mně zaba­vil. Je potě­še­ním, že Hellboy, kte­ré­ho kres­lil, pod dohle­dem, někdo jiný, si udr­žu­je úro­veň, jak pří­bě­ho­vou, tak i obra­zo­vou. Snad jedi­ných 5 pro­cent, kte­ré ode­čtu z hod­no­ce­ní recen­ze, je to, že komiks nekres­lil pří­mo Mignola. Přesto je to doko­na­lé.


 • Scénář: Mike Mignola
 • Kresba: Duncan Fegredo
 • Překlad: Jan Kantůrek
 • Počet stran: 192 barev­ných
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Rozměry: šíř­ka: 154 mm
  výš­ka: 230 mm
  šíř­ka hřbe­tu: 12 mm
 • Věkové dopo­ru­če­ní: 14+
 • ISBN: 978-80-86839-64-6
 • EAN: 9788086839646

Knihu seže­ne­te na comicscentrum.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78517 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72383 KB. | 22.05.2024 - 17:13:50