Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Jacob Grimm a filmový projekt „Tom Thumb“ od George Pala: Cesta od nápadu po úspěšnou dojnu krávu

Jacob Grimm a filmový projekt „Tom Thumb“ od George Pala: Cesta od nápadu po úspěšnou dojnu krávu

Foto: Volné dílo
Foto: Volné dílo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

George Pal řekl, že nápad nato­čit film pod­le pohád­ky brat­ří Grimmů „Tom Thumb“ dostal na kon­ci 40. let, když pro Paramount natá­čel Puppetoons. V červ­nu 1947 ozná­mil, že ten­to film nato­čí jako svůj prv­ní celo­ve­čer­ní film, v němž pou­ži­je kom­bi­na­ci her­ců, ani­ma­ce a zví­řat. Podepsal smlou­vu se spo­leč­nos­tí United Artists na nato­če­ní fil­mu za údaj­né 2 mili­o­ny dola­rů, v hlav­ních rolích se obje­vi­li Woody Herman a Peggy Lee. Buddy Kaye a Sam Kiberg pode­psa­li smlou­vu na pís­ně. V lis­to­pa­du se obje­vi­ly zprá­vy, že Pal natá­čí film Sierra bac­kgrounds. V led­nu 1948 Pal uve­dl, že se ve fil­mu obje­ví Buster Keaton a Thomas Mitchell. V říj­nu téhož roku byla ozná­me­na hlav­ní role Dicka Haymese, pro­jekt se však stá­le odklá­dal.

V říj­nu 1952 film stá­le ješ­tě nebyl nato­čen. Pal pro­hlá­sil, že chce, aby zlo­dě­je hrá­li Laurel a Hardy.

Nakonec v červ­nu 1957 Pal pode­psal smlou­vu o nato­če­ní fil­mu s MGM; vyu­ži­je k tomu svou spo­leč­nost Galaxy Productions a film se bude natá­čet v Anglii. V lis­to­pa­du Pal ozná­mil, že bude reží­ro­vat i pro­du­ko­vat a Russ Tamblyn bude hrát hlav­ní roli. Pal tak popr­vé reží­ro­val celo­ve­čer­ní film.

Ačkoli film (vyda­ný se sty­li­zo­va­ný­mi malý­mi pís­me­ny v názvu) nebyl při uve­de­ní do kin tak vel­kým hitem, jak MGM dou­fa­lo, přes­to si vedl dob­ře. Ukázalo se však, že je vel­mi oblí­be­ný u dětí, a tak byl něko­li­krát reprí­zo­ván, čas­to v rám­ci dět­ských mati­né, během škol­ních prázd­nin, kde se uká­zal být pro stu­dio spo­leh­li­vou doj­nou krá­vou. Díky tomu MGM ve sku­teč­nos­ti nepro­da­lo prá­va na tele­viz­ní vysí­lá­ní žád­né tele­viz­ní sta­ni­ci až do 70. let.

Šéf brit­ských ope­ra­cí MGM byl tak ohro­men tím, že Pal při­ne­sl ten­to film v rám­ci roz­počtu, že mu navr­hl, aby před­lo­žil scé­nář ke své­mu oblí­be­né­mu nere­a­li­zo­va­né­mu pro­jek­tu. Pal si vybral „Stroj času“ (1960). (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Jacobe Grimme!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07057 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72315 KB. | 21.04.2024 - 21:57:31