Kritiky.cz > Krátké recenze > John Wick: Chapter 2 (2017)

John Wick: Chapter 2 (2017)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jestli budu za 30 let vyklá­dat něko­mu jaký akč­ní film frčel v roce 2017, tak bez­kon­ku­renč­ně z mých úst vypad­ne John Wick 2! John Wick je abso­lut­ně revo­luč­ní pro akč­ní žánr a obsa­hu­je vše, co by správ­ný akč­ní film měl mít. Film je svým vizu­á­lem vyso­ce ele­gant­ní, pře­py­cho­vý, luxus­ní, moder­ní a sty­lo­vý. Já jsem si uží­val pohled dokon­ce i na Sochy a fon­tá­ny, či památ­ky Říma ( Interiéry/Exteriéry) s tím si oprav­du někdo vyhrál, potě­ší samo­zřej­mě i rych­lá auta, solid­ní oble­ky a sluš­ný výběr zbra­ní. K samot­né akci nemám vůbec výhra­dy, spl­ňu­je nej­přís­něj­ší kri­té­ria s nad­hle­dem. Střídají se zají­ma­vé loka­ce, hra­je solid­ní muzi­ka, kry­je se, pře­bí­jí se, kame­ra je pře­hled­ná, Rko je per­fekt­ní a krom vyni­ka­jí­cích head­sho­tů, kte­ré byli i v jed­nič­ce je dvoj­ka oko­ře­ně­ná střel­bou s bro­kov­ni­cí či vel­mi dob­rý­mi figh­ty, kte­rá jed­nič­ka postrá­da­la. Keanu Reeves se samo­zřej­mě v sou­bo­jích nedá srov­ná­vat s eli­ta­mi z Asie, mís­ty mi při­šel pří­liš robo­tic­ký, ale mar­tial arts schop­ní zápo­rá­ci to zachra­ňu­jí. Velká chvá­la pat­ří Commonovi, kte­ré­ho jsem si vši­ml už v Run All Night a zde opět potvr­zu­je, že je nejen vyni­ka­jí­cí zápor­ná posta­va, ale také skvě­lý figh­ter. A dru­há chvá­la pat­ří obje­vu roku hereč­ce Ruby Rose, kte­rá je nejen atrak­tiv­ní, ale dokon­ce se umí i hýbat ( I s nožem!), že byla hlu­chá a vše vyja­d­řo­va­la vel­mi ele­gant­ní zna­ko­vou řečí její výkon pou­ze umoc­ňo­va­lo. Příběhově je film mož­ná jed­no­duš­ší, ale osob­ně si nevy­ba­vu­ji lep­ší námět pro akč­ní žánr než když sku­pi­na nebez­peč­ných assas­si­nů jde po hlav­ním hrdi­no­vi. Jsem vel­mi spo­ko­jen ba mož­ná i uspo­ko­jen. Třetí díl na dohled. Kdo dá méně než 3 hvězdy je u mě sta­ro­mód­ní a bez kou­lí. Intenzivnější akč­ní por­no tu od Raidu neby­lo. 90%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56309 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71939 KB. | 19.04.2024 - 15:55:08