Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty

Když se setmí - Pierce Brosnan a Salma Hayek kradou diamanty

KdyzSeSetmi
KdyzSeSetmi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co ve mně zane­chal film Když se setmí? Vzpomínám si na moře, slun­ce, koktej­ly, krás­nou Salmu Hayek a zarost­lé­ho Pierce Brosnana.

Lola (Salma Hayek) a Max (Pierce Brosnan) jsou part­ne­ři, život­ní i pra­cov­ní. Jejich prá­ce je záro­veň jejich koníč­kem, oba jsou veli­ce úspěš­ní lupi­či se spe­ci­a­li­za­cí na dia­man­ty. Jejich věr­ným pro­ná­sle­do­va­te­lem je detek­tiv Stan Lloyd (Woody Harrelson), kte­rý trpí tím, že ho Lola a Max vždyc­ky pře­ve­zou, a že jim nemů­že nic doká­zat.

Proto nemá radost ani z toho, že se Lola a Max roz­hod­nou své­ho řemes­la zane­chat a uží­vat si po zby­tek živo­ta „vydě­la­né“ pro­střed­ky na exo­tic­kém ost­ro­vě. Vypraví se tedy za nimi a nahlo­dá ješ­tě ne tak „usa­ze­né­ho“ a lehce znudě­né­ho Maxe infor­ma­cí o kot­ví­cí lodi ukrý­va­jí­cí láka­vý dra­ho­kam. Třetí do sbír­ky 🙂 A záplet­ka je na svě­tě!

Děj se pak roz­ví­jí v tom­to duchu: detek­tiv pro­vo­ku­je Maxe, že tenhle dia­mant se mu nemů­že povést ukrást. Max neo­do­lá láka­vé výzvě, oťuká­vá terén a roz­či­lu­je Lolu, kte­rá se už nechce k původ­ní­mu živo­tu vrá­tit. Střídají se roman­tic­ké scé­ny milen­ců na plá­ži, na veran­dě, sem tam pro­blesk­ne vtip, kte­rý je zalo­žen zejmé­na na své­ráz­ném vzta­hu Stana a Maxe (např. když jsou spo­lu odha­le­ni v poste­li). Do tře­ti­ce film dotvá­ří ukáz­ky Maxova důvti­pu a zlo­děj­ské šikov­nos­ti. Takže film je v sou­hr­nu něco mezi kome­dií, roman­tic­kou kome­dií a kri­mi­nál­kou.

Suma sumá­rum je Když se setmí oddycho­vou podí­va­nou, kte­rá se vší svou leh­kou let­ní atmo­sfé­rou může v době dlou­hých stu­de­ných zim­ních veče­rů přjít vhod. Nevyžaduje žád­né vel­ké sou­stře­dě­ní, má při­mě­ře­nou dél­ku a zane­chá hře­ji­vý pocit a tou­hu po létu...


Podívejte se na hodnocení Když se setmí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33591 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72210 KB. | 22.05.2024 - 10:24:16