Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vyproštění 2:Tyler Rake: Největší letošní akční hit s Chrisem Hemsworthem přináší žhavou adrenalínovou jízdu!

Vyproštění 2:Tyler Rake: Největší letošní akční hit s Chrisem Hemsworthem přináší žhavou adrenalínovou jízdu!

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Největší letoš­ní Hit a čer­ný kůň Netflixu spat­řil svět­lo svě­ta a pro akč­ní fanouš­ky (čti pořád­ný chla­py) jde už o dru­hý akč­ní svá­tek letoš­ní­ho roku, kte­rý je potře­ba osla­vit šam­paň­ským a oce­nit 5 hvězdou. Pro divá­ky s níz­kou hla­di­nou tes­ťá­ku a dra­mo­fi­ly jde jen o výplň před 60tým opáč­kem Velryby a Fathera.

Chris Hemsworth aka Tyler Rake (Rozhodně jde o posta­vu, kte­rá pat­ří na výslu­ní moder­ní akč­ní kine­ma­to­gra­fie s Wickem a Nobodym) se po nároč­ném zota­ve­ní z Bangladeshe musí opřít do dal­ší nároč­né mise, kde bude muset vystří­let a vymlá­tit hro­ma­du šmej­dů a já si to opět nesku­teč­ně uží­val. Hemsworth je ve vrchol­né for­mě, herec­ky dozrál na maxi­mum a díky němu fun­gu­jí i emo­ce, tak­že bez pro­blé­mu tahá celý film spo­leh­li­vě a uvě­ři­tel­ně. Na Extraction oce­ňu­ji, že vybí­rá zají­ma­vé a neo­kou­ka­né loka­ce. Tady se podí­vá­me do Gruzie a Gruzijské mafie, což je pro mne víta­né a pou­ta­vé. Povedl se zápo­rák, kte­rý je ten správ­ný zákeř­ný šmejd jak se pat­ří. Nejlepší je samo­zřej­mě jak jinak samot­ná akce, kvů­li kte­ré tu všich­ni jsme až na pár zablou­dil­ců, kte­ří opět omy­lem sle­du­jí jiný žánr, než si zaslou­ží zhléd­nout.

Vrcholná je hned prv­ní akce z věze­ní nato­če­ná na jeden záběr, kte­rá má nejen hut­nou atmo­sfé­ru, šíle­ný napě­tí, ale taky skvě­lou choreografii- řval jsem a bre­čel nad­še­ním. Druhá akč­ní scé­na pře­pa­de­ní mra­kodra­pu je také výbor­ná. Gruzijci mají parád­ní Gear, je to hez­ky orga­ni­zo­va­né a týmo­vé akč­ní infer­no, kde fun­gu­je atmo­sfé­ric­ká bez­na­děj a Hemsworth skvě­le vyu­ží­vá pro­stře­dí (Gym byl v topu). Finále je už opro­ti zbyt­ku komor­něj­ší (ano pří­liš nepřá­tel nezby­lo) a jde tam pře­váž­ně o to, vidět dva ústřed­ní riva­ly dát si pěk­ně do drž­ky a tam oce­ňu­ji hez­ké vyu­ži­tí Tools. Je to syro­vé, nekom­pro­mis­ní, bru­tál­ní, rve to kou­le. Mé nadr­že­ní na film bylo tedy řád­ně a dosta­teč­ně uspo­ko­je­no.

Pokud bych měl něco vytknout, tak mi tro­chu vadi­la posta­va otrav­né­ho chlap­ce a triky/výbuchy měly slab­ší CGI, ale né tolik, aby to ruši­lo, je to roz­hod­ně stra­vi­tel­né a pří­běh je k potře­bám akč­ní­mu žán­ru napros­to ade­kvát­ní.

9/10


Podívejte se na hodnocení Vyproštění 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28237 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71684 KB. | 14.06.2024 - 20:56:21