Kritiky.cz > Krátké recenze > Klasický horor (2021)

Klasický horor (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

You Feel like you have alrea­dy seen it!Classic Horror Story měl veš­ke­ré před­po­kla­dy stát se výbor­ným horo­rem a roz­hod­ně není špat­ným, avšak já jsem tro­chu v roz­pa­cích a budu ten­to­krát s hod­no­ce­ním přísnější.Italský nádech fil­mu slu­ší, potě­ší nád­her­né rurál­ní teri­to­ri­um ( bož­ský LES!), skvě­lá hud­ba, hez­ké mas­ky, impo­zant­ní cha­ta ( Jeníček a Mařenka ?), doce­la netra­dič­ní pří­běh s pře­kva­pi­vým zvra­tem, siré­ny a tma­vě rudá!! ( Zdravím Argenta) a pří­jem­né horo­ro­vé odka­zy. Neplést si vykrá­dač­ku s poctou, to je jas­ný záměr tvůrců.Film má už od začát­ku nádech Texaského Masakru a poma­lu odka­zu­je na růz­né explo­i­tati­o­ny a hix­plo­i­tati­o­ny, což je můj nej­ob­lí­be­něj­ší sub­žánr, tak­že logic­ky jsem se na tenhle film oprav­du těšil. Kde se to pře­pne v jakousi vari­a­ci na Asterův Midsommar, tohle vše je v pořád­ku, ovšem to na mě půso­bi­lo, že Leatherface nechal moto­rov­ku v kůl­ně a moc si nedo­ká­žu vysvět­lit, proč Hixploitation z Itálie se bojí Gore víc než já pavouků?!!!Když už hod­la­jí tvůr­ci do fil­mu dát Torture, tak proč má vše zůstat na divá­ko­vě před­sta­vi­vos­ti ? Ok čte­ná­řům kní­žek to mož­ná neva­dí, ale já se po 5 letech těšil na pořád­né Gore ( Tady krev měla stří­kat z obra­zov­ky až ke mně do obý­vá­ku!!) a to zůsta­lo kde­si v názna­cích, v tomhle film roz­hod­ně nena­pl­ňu­je svůj poten­ci­ál a že by se jed­na­lo o inten­ziv­ní divo­či­nu či nepří­jem­nou horo­ro­vou atmoš­ku, se také vylo­že­ně říct nedá, což je ško­da, pro­to­že našlápnu­to měl film dob­ře, spous­ta jiných věcí ( hud­ba, pro­stře­dí, vizu­ál, děj) tu fun­gu­je, ale mně to nesta­čí. Kdybych to měl k něče­mu při­rov­nat, tak je to asi jako jít do bor­de­lu a nechat si tam polech­tat kou­le od šlap­ky, ale k fela­ci nikdy nedo­jde.• Příběh 3/5, Akce 2/5, Humor 0/5, Násilí 2/5, Zábavnost 3/5 Hudba 4/5, Vizuál 4/5, Atmosféra 3/5, Napětí 3/5. 6/10.


Podívejte se na hodnocení Klasický horor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26309 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71377 KB. | 24.06.2024 - 16:02:54