Kritiky.cz > Horory > Snakehead Terror (2004)

Snakehead Terror (2004)

rp Snakehead Terror 28200429.jpg
rp Snakehead Terror 28200429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Občas se u horo­rů se zví­ře­cí téma­ti­kou sta­ne, že někdo při­jde s něčím novým, ješ­tě neo­kou­ka­ným. Jenže jen málo­kdy to dopad­ne dob­ře. Což se bohu­žel u hado­hlav­ců nesta­lo.
Před dvě­ma roky se v jeze­ře u jed­no­ho malé­ho ame­ric­ké­ho měs­teč­ka pře­mno­ži­li dra­ví hado­hlav­ci a muse­li být vyhu­be­ni jedem. Rybolov a život míst­ních oby­va­tel se poma­lu vrá­til do nor­má­lu, ale jen do doby než je nale­ze­na na bře­hu jeze­ra zdech­li­na psa a roz­tr­ha­né tělo její­ho maji­te­le. Místní šerif James si mys­lí, že se do jeze­ra musel dostat ali­gá­tor a chce zaká­zat kou­pá­ní. To mu samo­zřej­mě nechce dovo­lit míst­ní sta­ros­ta, ale dojde k dal­ší­mu úmr­tí. Tentokrát byl pří­mo před zra­ky mno­ha lidí ve vodě napa­den pří­tel šeri­fo­vy dce­ry Amber. Tomu nezbý­vá nic jiné­ho, než na pomoc povo­lat bio­lož­ku Lori, aby se ujis­til, že za vším sku­teč­ně sto­jí ali­gá­tor. V těle jed­né z obě­tí byl nale­zen zub, ale jak se uká­že, pochá­zí z dra­vé ryby. Všem je jas­né, že v jeze­ře musel pře­žít něja­ký hado­hla­vec. Amber a zby­tek její par­ty se roz­hod­ne pomstít kama­rá­do­vu smrt a vyra­zí na lov. Jenže nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že v jeze­ře se skrý­vá mno­hem vět­ší nebez­pe­čí a všich­ni se brzy oci­ta­jí v ohro­že­ní živo­ta…

Český název: Znamení hada
Režie: Paul Ziller
Rok výro­by: 2004
Délka: 92 min
Země: Kanada / USA
Hrají:
Bruce Boxleitner...(Patrick James)
Carol Alt...(Lori Dale)
Chelan Simmons...(Amber James)
Ryan McDonell...(Luke)
Juliana Wimbles...(Jagger)
...a dal­ší
Syfy Channel si pro nás při­pra­vil dal­ší ze své sbír­ky laci­ných mon­ster fil­mů a do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl nepří­liš úspěš­ný Paul Ziller. Jak to tedy moh­lo asi dopad­nout? No inu moc dob­ře ne, to mi tedy věř­te. Tento céč­ko­vý film při­tom neza­čal vůbec špat­ně a já jsem rád při­stou­pil na tvůr­čí nápad při­jít s něčím novým. Už jsme tu měli pře­rost­lé ali­gá­to­ry, žra­lo­ky, pira­ně a tak dra­vé ryby (hado­hlav­ci) nevy­pa­da­li vůbec jako špat­ný nápad. Zvláště když se občas sku­teč­ně sta­lo, že se někde pře­mno­ži­li a zača­li ohro­žo­vat celý míst­ní eko­sys­tém. Já měl tu smůlu, že jsem film viděl v češ­ti­ně a naši pře­kla­da­te­lé špat­ně ozna­či­li fil­mo­vé mon­stra jako muré­ny, což ve sku­teč­nos­ti vůbec neby­la prav­da a i já jim sko­čil na lep.
Začátek fil­mu se nesl v poho­do­vém duchu kla­sic­kých béček, kdy na sebe prv­ní mrt­ví nene­cha­jí dlou­ho čekat. Ani mi moc neva­di­lo, že jsem si musel chví­li počkat, než popr­vé uvi­dím pře­rost­lé hado­hlav­ce. Atmosféra poma­lu nabí­ra­la na obrát­kách, tvůr­ci si pro­za­tím vysta­či­li jen s názna­ky, ale potom při­šla zlo­mo­vá chví­le. Jakmile se totiž digi­tál­ní ryby obje­vi­ly v celé své krá­se, doslo­va jsem se zhnusil a dob­rá nála­da šla do kop­ru. Začal jsem tvůr­ce doslo­va pro­klí­nat, že nezů­sta­li jen u těch názna­ků, pro­to­že hado­hlav­ci se jim oprav­du moc nepo­ved­li. Zvláště pak ke kon­ci fil­mu se necha­li už unést úpl­ně a já měl sto chu­tí tomu vle­pit ODPAD. To jsem však neměl ješ­tě ani tuše­ní, že na nás čeká finál­ní gigan­tic­ká pří­še­ra!
Jak měl ten­to film dob­ře našlápnu­to, tak ve své dru­hé polo­vi­ně se z toho sta­lo jed­no vel­ké utr­pe­ní. Atmosféra šla stra­nou a celé mi to zača­lo při­pa­dat jako nepo­ve­de­ná paro­die na mon­ster / ani­mal horo­ry. Což je oprav­du vel­ká ško­da, pro­to­že prvot­ní myš­len­ka se mi oprav­du líbi­la. Objevilo se tu něko­lik zná­měj­ších tvá­ří (tedy pokud sle­du­je­te béč­ko­vé horo­ry, nebo sci­fi), ale ani jeden z her­ců mě nějak závrat­ně svým výko­nem neo­kouz­lil. Jediným štěs­tím Snakehead Terror je fakt, že znám ješ­tě mno­hem hor­ší fil­my. Bohužel ani to však nesta­čí k tomu, abych tomu dal ale­spoň prů­měr­né hod­no­ce­ní.
Hodnocení:
30%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách18. prosince 2019 Šťastný nový rok - co se může stát na Nový rok v Tatrách Hana je šťastná mladá žena, která má přítele a plánuje s ním strávit společně Vánoce a možná i budoucí život. Shodou nešťastných okolností se ale Hana bohužel dozví, že ji přítel podvádí. […] Posted in Filmové recenze
  • Osm hrozných (2015)14. ledna 2016 Osm hrozných (2015) Obvykle když jde člověk do kina na film, tak kvůli hercům či námětu, na Tarantinové filmy se však chodí kvůli režiséra a tím je Tarantino právě výjimečný. Byť jsem měl z počátku obavy, […] Posted in Krátké recenze
  • Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy12. ledna 2020 Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé velrybě jménem Gerda, která spolu se svým nedávno nalezeným bratrem Larsem vyplouvá na moře, aby našla […] Posted in Recenze knih
  • Ordinace v růžové zahradě1. ledna 2022 Ordinace v růžové zahradě Recenze na seriál Ordinace v růžové zahradě 2: Ordinace v růžové zahradě aneb skvost české kinematografie s podtitulem: kam jsme se to dostali? Nuže: je zcela očividné, že seriál u odborné […] Posted in Krátké recenze
  • Medal of Honor: Airborne16. října 2017 Medal of Honor: Airborne Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 16/10 - 31/10 https://youtu.be/PFuiJYdSYpw Posted in Novinky ze světa her
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […] Posted in Recenze knih
  • Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.9. července 2012 Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie. 06.07.2012 prebehla v USA novinárska projekcia Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises,prvé reakcie novinárov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokonca počas projekcie aj plakali a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Cape Fear (1991)9. ledna 2013 Cape Fear (1991) Skvělý Robert De Niro terorizuje rodinu Nicka Nolteho. Sledujte rozhodující bitvu, kterou může přežít jen jeden. Max Cady je po čtrnácti letech propuštěn na svobodu z vězení, kde si […] Posted in Horory
  • Koma (2004)28. srpna 2012 Koma (2004) Dvě rozdílné ženy, vzájemná nenávist a tajemný vrah mladých dívek, to vše je náplní tohoto asijského psychothrilleru. Chi to přežene na svatební hostině své kamarádky s pitím, a když […] Posted in Horory
  • Bajka: Zabiják, co nezabíjí15. července 2022 Bajka: Zabiják, co nezabíjí Druhý díl povedené akční komedie Fable je pro mne mírným zklamáním, ale na Japonské poměry se pořád jedná o slušný žánrový průměr. První díl je za mne velká pecka- úžasná akce, pěkný […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41812 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72182 KB. | 21.05.2024 - 22:49:55