Kritiky.cz > Recenze her > LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LegoDC
LegoDC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

LEGO máme všich­ni v pamě­ti jako legen­dár­ní kre­a­tiv­ní sta­veb­ni­ci, kte­rá je již po gene­ra­ce popu­lár­ní a veli­ce žáda­ná a oblí­be­ná hlav­ně dět­mi po celém svě­tě. K recen­zi této hry jsem se tedy cel­kem s vel­kým otaz­ní­kem pus­til. Přeci jen, jak sta­veb­ni­ci z kos­ti­ček pře­vést do svě­ta počí­ta­čo­vých her tak, aby to bylo pro hrá­če zají­ma­vé? Dost mi to vrta­lo hla­vou.

Kupodivu to vůbec není špat­ně vymyš­le­né. Vlastně jde o 3d logic­kou pro­chá­zeč­ku s pohle­du posta­vič­ky lega, v mém pří­pa­dě legen­dár­ní posta­vy Batmana a jeho pomoc­ní­ka Robina.

 Příběh je ale netra­dič­ně zpra­co­ván tak, že fil­my v něm roz­hod­ně nehle­dej­te. Děj je tvo­řen způ­so­bem všich­ni lum­po­vé zdrh­li z věze­ní a chtě­jí celý svět jen pro sebe. Vaše role je jim v tom vše­mi způ­so­by zabrá­nit.  Průvodní ani­ma­ce vás vlast­ně pro­vá­zí celou hrou. Boj Batmana a Robina pro­ti jeho snad všem nepřá­te­lům s kte­rý­mi kdy bojo­val je roz­hod­ně poda­ře­ný nápad, samo­zřej­mě včet­ně hlav­ní­ho nepří­te­le Jokera. Kde jin­de než v Gotham City. Celkem je hra roz­dě­le­na na 3 vel­ké čás­ti. Po jejich spl­ně­ní se dosta­ne­te do vysně­né­ho cíle. A roz­hod­ně to není na krát­kou chvil­ku.

 Systém hry je veli­ce dob­ře zpra­co­ván, kaž­dá figur­ka oží­vá oprav­du jako kdy­by byla prá­vě posta­ve­na z jed­not­li­vých kos­ti­ček z lega, a navíc je plně pohyb­li­vá a krás­ně zvlád­nu­tá je kom­plet­ní ani­ma­ce vše­ho včet­ně pro­stře­dí. Kromě boje s nepřá­te­li for­mou kaž­dý se roz­pad­ne na kos­tič­ky a vy z nich po sebrá­ní máte body nebo život plní­te oprav­du veli­ce růz­no­ro­dé a cel­kem zapekli­té logic­ké hádan­ky, u kte­rých se koli­krát pěk­ně zapo­tí­te. A to i mno­zí dospě­lí. Během toho zís­ká­vá­te mož­nost se pře­vlé­kat do růz­ných typů oble­ků (potá­pěč, mag­ne­tic­ký oblek, elek­tric­ký mun­důr, kří­d­la), sta­ví­te růz­né stro­je, zaří­ze­ní. Máte zde mož­nost také jez­dit v růz­ných vozi­dlech, lodích, vyso­kozdviž­ných vozí­cích atd. Je tu toho veli­ce pes­t­ré množ­ství.

 Je zde mož­nost také koo­pe­ra­tiv­ní­ho hra­ní, což je vel­ká výho­da pro dva hrá­če. Obrazovka se pak roz­dě­lí na 2 pohyb­li­vé čás­ti, kte­ré se růz­ně pro­lí­na­jí. Bohužel s tím, že se roz­dě­le­ní obra­zu růz­ně pro­tí­ná a není sta­tic­ké zde dochá­zí k urči­té nepře­hled­nos­ti a hru to naru­šu­je. Také se stá­vá, že pokud hra­je­te spo­leč­ně s PC (dru­há posta­va) spo­lu­prá­ce vede koli­krát více k pro­blé­mům než dal­ší­mu postu­pu ve hře, což něko­li­krát pěk­ně naštve. Pokud u hry vydr­ží­te dosta­teč­ně dlou­ho jako bonus si bude­te moci zahrát i za dru­hou stra­nu pro­ti Batmanovi.

 Cekově hru hod­no­tím dob­ře pro­ve­de­nou, kdo má rád logic­ké hádan­ky a milu­je LEGO tak vzhů­ru do toho. Zábava vás urči­tě čeká na dlou­hé hodi­ny. Jen si urči­tě při­zvě­te kama­rá­da. Ve dvou se to lépe táh­ne a hra má méně bugů. AI není val­ná a kame­ra občas také vyvá­dí pěk­né blbi­ny. Online mul­tipla­yer bohu­žel stá­le chy­bí. Zamrzí i chy­bě­jí­cí češ­ti­na. Hodila by se. Dialogů je zde oprav­du dost.

Určitě zku­sím ješ­tě jinou vari­an­tu této hry. Vzniklo jich oprav­du vel­ké množ­ství. Aspoň bude hned mož­nost srov­ná­ní v někte­rých z příš­tích recen­zí.

Celkové hod­no­ce­ní 7 z 10.


Foto: TT Games & Warner Bros. Interactive


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83158 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72029 KB. | 24.04.2024 - 01:43:05