Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Resident Evil 4 Chainsaw Demo

Resident Evil 4 Chainsaw Demo

Foto:CAPCOM Co., Ltd.
Foto:CAPCOM Co., Ltd.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přežití je jen začá­tek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, kte­rý je pře­dě­láv­kou původ­ní hry vyda­né v roce 2005. Toto demo se sklá­dá ze spe­ci­ál­ně upra­ve­né ver­ze úvod­ní sek­ven­ce hry a lze jej hrát opa­ko­va­ně bez časo­vé­ho ome­ze­ní.

Přežití je jen začátek.

Od bio­lo­gic­ké kata­stro­fy v Raccoon City uply­nu­lo šest let.
Agent Leon S. Kennedy, jeden z těch, kte­ří inci­dent pře­ži­li, byl vyslán, aby zachrá­nil une­se­nou pre­zi­den­to­vu dce­ru.
Vystopuje ji do odleh­lé evrop­ské ves­ni­ce, kde je s míst­ní­mi oby­va­te­li něco straš­li­vě v nepo­řád­ku.
A opo­na se zve­dá nad tím­to pří­bě­hem odváž­né záchra­ny a vyčer­pá­va­jí­cí­ho horo­ru, kde se pro­tí­ná život a smrt, hrůza a katar­ze.

Hra obsa­hu­je moder­ni­zo­va­nou hra­tel­nost, pře­pra­co­va­ný pří­běh a živou detail­ní gra­fi­ku,
Resident Evil 4 před­sta­vu­je zno­vuzro­ze­ní prů­mys­lo­vé hvězdy.

Prožijte zno­vu noč­ní můru, kte­rá způ­so­bi­la revo­lu­ci v sur­vi­val horo­rech.


Historie Resident Evil 4

Resident Evil 4 je horo­ro­vá hra o pře­ži­tí, kte­rou vyvi­nu­lo Capcom Production Studio 4 a vyda­la spo­leč­nost Capcom pro GameCube v roce 2005. Hráči ovlá­da­jí spe­ci­ál­ní­ho agen­ta Leona S. Kennedyho, kte­rý má za úkol zachrá­nit dce­ru ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Ashley Grahamovou, kte­rá byla une­se­na sek­tou na špa­něl­ském ven­ko­vě. Leon boju­je s hor­da­mi nepřá­tel naka­že­ných para­zi­tem ovlá­da­jí­cím mysl a zno­vu se setká­vá se špi­on­kou Adou Wong. Odklon od pev­ných úhlů kame­ry a poma­lej­ší hra­tel­nos­ti před­cho­zích her Resident Evil před­sta­vu­je Resident Evil 4 dyna­mic­ký sys­tém kame­ry a akč­ní hra­tel­nost.

Vývoj hry Resident Evil 4 byl zahá­jen v roce 1999 pro PlayStation 2. Čtyři navr­ho­va­né ver­ze byly zavr­že­ny; prv­ní pokus reží­ro­val Hideki Kamiya, ale tvůr­ce série Shinji Mikami měl pocit, že se pří­liš vzda­lu­je od koře­nů série, a tak byl na jeho dopo­ru­če­ní oddě­len pod názvem Devil May Cry (2001). Další ver­ze byly vyřa­ze­ny, dokud Mikami nepře­vzal režij­ní povin­nos­ti pro to, co se sta­lo koneč­nou ver­zí. Hra byla původ­ně ozná­me­na jako sou­část Capcom Five, spo­lu­prá­ce mezi Capcomem a Nintendem, jejímž cílem bylo vytvo­řit pět exklu­ziv­ních her pro GameCube, aby se zvý­šil pro­dej hard­wa­ru a demon­stro­va­la pod­po­ra tře­tích stran.

Resident Evil 4 zís­kal uzná­ní za svůj pří­běh, hra­tel­nost, gra­fi­ku, hla­so­vé pro­je­vy a posta­vy a je čas­to ozna­čo­ván za jed­nu z nej­lep­ších video­her, při­čemž v roce 2005 zís­kal něko­lik oce­ně­ní Hra roku. Hra byla por­to­vá­na na řadu for­má­tů a sta­la se mul­tiplat­form­ním hitem, kte­ré­ho se pro­da­lo více než 11 mili­o­nů kopií. Hra ovliv­ni­la vývoj žánrů sur­vi­val horo­ru a hry z pohle­du tře­tí oso­by a zpo­pu­la­ri­zo­va­la pohled z tře­tí oso­by „přes rame­no“, kte­rý se pou­ží­vá ve hrách jako Dead Space a The Last of Us. Remake Resident Evil 4 má vyjít v roce 2023 pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Windows.


Zdroj: Anglická Wikipedie a Steam pro­fil hry Resident Evil 4 Chainsaw Demo


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga10. dubna 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Je tomu už opravdu šest let, co vyšla poslední Lego hra dle filmu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokračovala v sériích Lego her dle slavných filmů. První byla v roce 2005 Star Wars, […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS23. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten palec dolů. Asi bych se měl obhájit, proč jsem to u takhle známé hry u které mám nahráno přes […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54676 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71940 KB. | 22.07.2024 - 16:55:25