Kritiky.cz > Recenze her > 1428: Shadows over Silesia

1428: Shadows over Silesia

Foto: KUBI Games
Foto: KUBI Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není nad to, když tvůr­ce dělá na hře sko­ro sám. Jednou ze her, kte­rá má mini­mum tvůr­ců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia.

Je to čes­ká hra a čes­ký web by měl recen­zo­vat hlav­ně čes­ké tvůr­ce. Hru vytvo­řil Petr Kubíček z Brna a je vidět, že si dal oprav­du hod­ně prá­ce, aby tuto his­to­ric­kou epo­chu (14. sto­le­tí) pře­ve­dl do počí­ta­čů.

Hra je tem­nou adven­tu­rou sty­li­zo­va­nou do níz­ko­po­ly­go­no­vé gra­fi­ky. Je hod­ně záměr tvůr­ce, pro­to­že se nemu­sí věno­vat gra­fic­kým nasta­ve­ním, ale věno­vat se hře.

V pří­bě­hu si uži­je­me dvou hlav­ních postav, kte­ré postup­ně ovlá­dá­me. Každá z těch­to postav má své cha­rak­te­ris­ti­ky a vlast­nos­ti, pří­pad­ně i zbra­ně, a tak během vaší život­ní ces­ty může­te zažít hod­ně zvra­tů a sou­bo­jů, aby jste pro­ces­to­va­li k cíli.

Hra se na prv­ní pohled tvá­ří, jako leh­ká, ale jakmi­le si pro­jde­te prví desít­ky minut, tak zjis­tí­te, že sou­pe­ří jsou šikov­něj­ší než vy a pro­ti pře­si­le šan­ci nemá­te. Na útok své­ho hrdi­ny máte taky jenom pár tla­čí­te, tak to není hra o rych­lém kli­ká­ní, ale na smys­lu­pl­né a tak­tic­ké postu­py. Nejdůležitějším prin­ci­pem asi zůsta­ne i ste­al­th, pro­to­že pře­ci nechce­te, aby se na vás vrh­lo něko­lik pro­tiv­ní­ků najed­nou.

Co říct o čes­ké nové hře? Asi toto: když ji tvo­ří pou­ze jeden tvůr­ce, tak je vel­mi pove­de­ná a i přes někte­ré kom­pli­ko­va­nos­ti (sou­bo­je) a záky­sy (čas­té umí­rá­ní), je hra vel­mi dob­rá  člo­věk si k ní najde ces­tu a při tro­še sna­hy si zopa­ku­je i děje­pis.

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63853 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71725 KB. | 14.06.2024 - 20:24:17