Kritiky.cz > Recenze her > Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

SW
SW
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu už oprav­du šest let, co vyšla posled­ní Lego hra dle fil­mu. LEGO STAR WARS: The Force Awakens pokra­čo­va­la v séri­ích Lego her dle slav­ných fil­mů.

První byla v roce 2005 Star Wars, kte­rá obsa­ho­va­la prv­ní díly z hvězd­ných válek (dle pří­bě­hu). Pokračovala prv­ní tri­lo­gií a posled­ní The Force Awakens vyšla před dlou­hý­mi 6 lety.

Mimo jiné vyšli Batmani, Avengers, Hobiti, Páni Prstenů a samo­zřej­mě Harry Potterové, ale zavr­še­ní Lego, dle fil­mů, je letoš­ní Star Wars.

Završení deví­ti­díl­né série, kte­ré už je více než 45 let, pro PC a kon­zo­le, je oprav­du vel­ko­le­pé. Očekává Vás všech devět fil­mů, kte­ré při­šli během hod­ně let. Každý film s v této hře může­te vychut­nat se svý­mi oblí­be­ný­mi posta­va­mi a po ode­hrá­ní jed­not­li­vé­ho dílu se klid­ně může­te vrá­tit, aby jste své zís­ka­li ješ­tě dal­ší body.

Po prv­ním zapnu­tí hry Vás čeká výběr, jest­li začít prv­ní (1977), dru­hou (1999) nebo tře­tí (2015) tri­lo­gií, zále­ží na vás, jest­li vás zají­ma­jí pří­běhy z dob minu­lých nebo pří­tom­ných. Já osob­ně jsem zvo­lil pří­běh rodi­ny Skywalkerů dle George Lucase.

Každý film je v jed­not­li­vém pří­bě­hu kaž­dé epi­zo­dy, pro Lego hru, mír­ně upra­ven. S hlav­ní­mi posta­va­mi (Anakin, Luke, Rey…) zaži­je­te celý pří­běh upra­ve­ný tak, aby jste si pro­ži­li hra­ním důle­ži­té čás­ti a vyne­cha­li nedů­le­ži­té.

Čeká Vás mno­ho sou­bo­jů s bossy, kte­ré hned tak nepo­ra­zí­te. Čekají Vás samo­zřej­mě závo­dy, kte­ré musí­te vyhrát, ale když jste šikov­ní, tak hrou pro­je­de­te vel­mi snad­no.

Když už nespě­chá­te, tak sbí­rá­te svo­jí měnu, kte­rá vám umož­ňu­je kupo­vá­ní nových postav a udě­lu­je bonu­so­vé body při skon­če­ní leve­lu. Levely může­te pro­jít vel­mi rych­le, ale dopo­ru­ču­ji plnit pro­jít celý svět postup­ně, kde na Vás čeka­jí bonu­so­vé prv­ky.

Graficky je nová Lego hra oprav­du to nej­lep­ší, co umí tvůr­ci vytvo­řit. Už to není jenom o tom, že se tvo­ří všech­no jenom Lego kos­tič­ka­mi, ale uži­je­te si i trá­vy, pís­ku, stro­mů i vody. Většinu sce­né­rií, co pro­jde­te, jsou z Lega pou­ze posta­vy.

Hra je vel­mi dob­ře opti­ma­li­zo­va­ná, bez seká­ní, na načte­ní leve­lu čeká­te pou­ze malou chví­li, a během toho čeká­ní si může­te pře­číst růz­né infor­ma­ce ze svě­ta Star Wars.

Bohužel je pro tuto je vel­kým mínu­sem to, že ji nelze hrát ve dvou, jako před­cho­zí hry. Lego hra tím ztra­ti­la vel­ký zábav­ný bod, kte­rý vždy byl tím nej­dů­le­ži­těj­ším, co bychom čeka­li od Lego her, dle fil­mů.

Je to supro­vá hra, ale bohu­žel pro absen­ci koo­pe­ra­ce je moje hod­no­ce­ní níž­ší, než bych čekal. 65 %


Foto: TT Games, Warner Bros. Games, Warner Bros. Interactive Entertainment

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
  • Batman: Arkham Knight28. února 2022 Batman: Arkham Knight Vzhledem k tomu, že GTA V běhá plynule, hra, která vyjde v podobnou dobu, by mohla také běžet rychle a plynule. Začal jsem hrát i starší verze, abych měl s čím srovnávat, a bohužel mě hra […] Posted in Retro games
  • Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul1. února 2022 Far Cry 6 – kritika Ubisoftu skrz jejich poslední titul Ubisoft už dlouhá léta platí za jeden z hráčských pilířů. Ostatně na trhu jako videoherní vývojář a vydavatel působí jíž od roku 1986 a má za sebou nespočet titulů, mezi něž patří […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS23. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten palec dolů. Asi bych se měl obhájit, proč jsem to u takhle známé hry u které mám nahráno přes […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00587 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72360 KB. | 20.05.2024 - 21:38:49