Kritiky.cz > Speciály > Muži v černém 2

Muži v černém 2

MuziVCernem
MuziVCernem
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

OBSAH

Je to čty­ři roky, co taj­ní vlád­ní agen­ti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrá­ti­li hroz­bu inter­ga­lak­tic­ké kata­stro­fy obrov­ských roz­mě­rů. Kay se mezi­tím vrá­til do běž­né­ho živo­ta a Jay i nadá­le pra­cu­je pro MIB - boha­tě doto­va­nou, avšak neo­fi­ci­ál­ní vlád­ní agen­tu­ru, kte­rá regu­lu­je mimo­zem­ský život na naší pla­ne­tě.

Během vyšet­řo­vá­ní zdán­li­vě rutin­ní zále­ži­tos­ti odha­lí Jay ďábel­ský plán, zos­no­va­ný nepřá­tel­skou kylo­thian­skou stvůrou Serleenou (Lara Flynn Boyle), kte­rá se mas­ku­je vizá­ží svůd­né model­ky. Když Serleena vez­me jako rukojmí celou budo­vu MIB, zbý­vá pou­ze jedi­ná oso­ba, na kte­rou se může Jay obrá­tit - jeho býva­lý part­ner, kte­rý nyní pra­cu­je pro ame­ric­ké poš­tov­ní úřa­dy a před sou­bo­ji s mimo­zem­ský­mi nestvů­ra­mi gigan­tic­kých roz­mě­rů dává před­nost běž­ným lid­ským rados­tem.

Nastává boj s časem, během jehož musí Jay pře­svěd­čit Kaye, kte­rý ztra­til veš­ke­ré vzpo­mín­ky na svou kari­é­ru u MIB a záro­veň je jedi­ným žijí­cím člo­vě­kem s doved­nost­mi, potřeb­ný­mi k záchra­ně gala­xie, aby se zno­vu při­dal k MIB, než se Země sta­ne obě­tí totál­ní destruk­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64061 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71590 KB. | 23.06.2024 - 04:37:41