Kritiky.cz > Recenze knih > Následky

Následky

Nasledky
Nasledky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na prv­ní pohled slo­ži­tá kni­ha, kte­rá se ale nesku­teč­ně lehce čte.

Kniha vyprá­ví pří­běh mla­dé a úspěš­né kon­cep­tu­ál­ní uměl­ky­ně jmé­nem Minnie Panisová. Už od počát­ku se zdá, že tato žena má jis­té pro­blémy s chá­pá­ním sama sebe, své iden­ti­ty a toho, kam vlast­ně pat­ří. Své umě­ní pro­lí­ná se svým vlast­ním živo­tem a je ochot­na mu obě­to­vat i své sou­kro­mí a mož­ná i samot­ný život. To vše je ješ­tě pod­po­ře­no jejím slo­ži­tým vzta­hem s mat­kou a fak­tem, že vlast­ní­ho otce nikdy nepo­zna­la.

Prakticky po celou dobu čet­by je obtíž­né defi­no­vat jen v něko­li­ka větách, o čem kni­ha vlast­ně je. Samozřejmě je pozor­nost věno­vá­na pře­de­vším hlav­ní posta­vě, ale na dru­hou stra­nu se vyprá­vě­ní pro­lí­ná s toli­ka úva­ha­mi o umě­ní jako tako­vém, že se chví­le­mi až zdá, jako kdy­by samot­ný děj byl až dru­ho­řa­dý. První polo­vi­na kni­hy se tak line v duchu nej­růz­něj­ších myš­le­nek, teo­rií a vzpo­mí­nek, abychom se v dru­hé polo­vi­ně dosta­li k dra­ma­tic­kým udá­los­tem, kte­ré postup­ně dostá­va­jí hlub­ší smy­sl.

Jak jsem již zmí­ni­la v úvo­du, kni­ha se čte až pře­kva­pi­vě snad­no. Přestože je text plný mnoh­dy slo­ži­tých úvah a před­po­klá­dá ale­spoň mini­mál­ní cel­ko­vý roz­hled, nemá­te při čet­bě pocit, že něče­mu nero­zu­mí­te nato­lik, abys­te chtě­li kni­hu odlo­žit doza­du do poli­ce a víc­krát ji neo­t­ví­rat. Zvláštním způ­so­bem jen tak pro­plou­vá­te po řád­cích stá­le dál. Rozhodně to ale nezna­me­ná, že by kni­ha nemě­la děj. Jen zde zkrát­ka není tolik upřed­nost­něn. O to zají­ma­věj­ší je pak dru­há polo­vi­na, kde se nao­pak tem­po zrych­lí a čte­nář se dozví­dá množ­ství infor­ma­cí, kte­ré ho nutí číst až do kon­ce.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Doporučila bych ji zejmé­na lidem, kte­ří chtě­jí při čet­bě pře­mýš­let a jsou ote­vře­ni novým úhlům pohle­du. O tom svěd­čí už samot­né téma kon­cep­tu­ál­ní­ho umě­ní. Pokud tedy hle­dá­te kni­hu, kte­rá zaměst­ná váš mozek a uká­že vám jiný pohled na kaž­do­den­ní život, pak by Následky nemě­ly chy­bět ve vaší knihov­ně.


Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí28. dubna 2020 Tolerantní výchova - skvělá kniha o výchově dětí Máte doma děti? Nevíte si s nimi mnohdy rady? Přemýšlíte, zda je vedete a vychováváte tím správným směrem? Blanka Pöslová je autorkou knihy Tolerantní výchova, kterou vydala Grada.  Co […] Posted in Recenze knih
  • Unborn, The (2009)18. února 2017 Unborn, The (2009) Dvojčata jsou pro temné síly ideálním subjektem, pro jejich potřebu získat novou „lidskou schránku“...   Studentka Casey si přivydělává hlídáním dětí. Během […] Posted in Horory
  • Critters Attack! (2019)25. května 2022 Critters Attack! (2019) Televizní pátý díl moc velký úspěch k oživení staré klasiky nepřinesl…Mladá dívka Drea se již poněkolikáté nedostala na prestižní univerzitu a tak jí nezbývá nic jiného, než […] Posted in Horory
  • Marie Pilátová21. ledna 2015 Marie Pilátová Marie Pilátová (14. května 1921 – 20. ledna 2015) byla česká herečka, známá jako Konopníková z komediální trilogie Slunce, seno… režiséra Zdeňka Trošky. V roli vesnické tety Konopníkové […] Posted in Profily osob
  • Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na...12. ledna 2021 Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na... Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na kterém pracuje malé studio Sycoforge o 30 lidech vyjde příští rok. Posted in Krátké herní aktuality
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Hobit: Neočekávaná cesta | The Hobbit: An Unexpected Journey [80%]13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta | The Hobbit: An Unexpected Journey [80%] Hobit: Neočekávaná cesta http://www.csfd.cz/film/232938-hobit-neocekavana-cesta/ http://www.imdb.com/title/tt0903624/ Alternativní názvy: The Hobbit: An Unexpected […] Posted in Filmové recenze
  • Osada22. srpna 2023 Osada Fotky z novinářské konference 22. 8. 2023 Posted in Galerie
  • Lighthouse, The (2019)2. srpna 2020 Lighthouse, The (2019) Dělat strážce majáku, není zrovna nejlepší práce, zvláště když vám začne harašit v hlavě a za parťáka máte totální hovado!Koncem 19. století přijíždí na izolovaný ostrov patřící Nové […] Posted in Horory
  • Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den7. května 2018 Překladatel Zdeněk Hofmann: nový díl South Parku překládám jeden den  Zdeněk Hofmann překládá knihy, dokumentární filmy a dokonce i odborné právní spisy. Velmi si ale užívá i překlad animovaného seriálu South Park, který můžete vidět na Prima Comedy […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,25797 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71510 KB. | 25.06.2024 - 20:04:47