Kritiky.cz > Krátké recenze > Star Wars: Vadná várka - Záchrana na Rylothu

Star Wars: Vadná várka - Záchrana na Rylothu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Solidní díl, i když o něco slab­ší, než ten minu­lý. Pokračujeme v Heřině ori­gi­nu, ke kte­ré­mu se ten­to­krát napl­no při­da­li i titul­ní hrdi­no­vé. Spotlight na sebe však str­hl hlav­ně nový kapi­tán Howzer, a ač se zda­le­ka nepřed­ve­dl tak, jak jsem od něj oče­ká­val, ale­spoň nám uká­zal, že úči­nek Rozkazu 66 již zdán­li­vě vyprchá­vá - něko­lik klo­nů pře­svěd­čil ke vzpou­ře za dobrou věc. Doufám, že jsme to nevi­dě­li napo­sle­dy, a že se k tomu v této, pří­pad­ně v dal­ších séri­ích vrá­tí­me, moh­lo by to bát zají­ma­vé (klo­no­vé povstá­ní na Kaminu jako v Legendách?). Hunterova neo­cho­ta pomoct Heře mi při­šla lehce mimo cha­rak­ter - sice chá­pu, že je z toho necí­til pro­fit a nechtěl ris­ko­vat živo­ty svých mužů, na dru­hou stra­nu přes­ně to udě­lal dvě epi­zo­dy zpát­ky. Doslova nám Tech řekl, že situ­a­ce je úpl­ně stej­ná, jako v oné epi­zo­dě. Zároveň mu Hera slí­bi­la tuč­nou odmě­nu, v peně­zích tedy pro­blém také nebyl. Moc jsem jeho cho­vá­ní nepo­cho­pil. Jestli tohle měla být epi­zo­da, kte­rá je pře­tvo­ří z žol­dá­ků v hrdi­ny, to beru, ale záro­veň jsem měl dojem, že tako­vých epi­zod jsme už měli v sérii něko­lik. Jinak ale dob­rý, 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80822 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71398 KB. | 24.06.2024 - 14:29:34