Kritiky.cz > Zajímavosti > Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)

Nezapomenutelné filmové scény: „Indiano, nech ho být“ (Indiana Jones a poslední křížová výprava)

Jones4
Jones4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nadešel čas odšpun­to­vat naši pra­vi­del­nou rubri­ku, o níž jsem dlou­hé dny i noci snil a kte­rá by se měla stát srd­cem toho­to webu. Jedná se o neza­po­me­nu­tel­né fil­mo­vé a seri­á­lo­vé scé­ny, kte­ré se mno­hým uctí­va­čům těch­to audi­o­vi­zu­ál­ních poči­nů vry­ly do pamě­ti a mnoh­dy ovliv­ni­ly jejich živo­ty.

Nu a kým jiným začít než jed­ním z nej­vět­ších fil­mo­vých hrdi­nů, Indianou Jonesem. Jednou z neje­mo­tiv­něj­ších scén v této fil­mo­vé sérii je moment, kdy Henry Jones popr­vé oslo­ví své­ho syna jmé­nem Indiana.

Henry Jones, Jr., jak zní Indyho pra­vé jmé­no, si oslo­ve­ní Indiana vybral v mlá­dí po svém psis­ku. Jeho otec, s nímž neměl nikdy pří­liš ide­ál­ní vztah, mu na roz­díl od ostat­ních přes­to nikdy neřekl jinak než Juniore.

Ve scé­ně, kdy nej­pr­ve cham­ti­vá Elsa a po ní i Indy chtě­li dosáh­nout na Svatý grál, Indy nako­nec po památ­né větě své­ho otce „Indiano, nech ho být“ zmoud­ří a Grálu se vzdá.

PS: Naši rubri­ku jsme vlast­ně odstar­to­va­li scé­nou se dvě­ma per­so­na­mi svě­to­vé­ho fil­mu, tedy s Indianou Jonesem a Jamesem Bondem (Sean Connery jako tatík Henry Jones).


Foto: Lucasfilm Ltd


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16552 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71845 KB. | 22.07.2024 - 15:37:44