Kritiky.cz > Zajímavosti > Rocky II

Rocky II

Rocky2
Rocky2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hned po zápa­se, kte­rý jsme vidě­li v prv­ním díle byli Rocky i Apollo odve­ze­ni do nemoc­ni­ce. I když pod­le roz­hod­čích je Apollo vítěz, ale on má pořád pocit, že Rockyho nepo­ra­zil. Apollo chys­tá odve­tu, ale Rocky má jiné plá­ny, jako kou­pě domu, auta, chys­tá se usa­dit a dát si od boxu na něja­ký čas pokoj. Časem začnou Rockymu dochá­zet pení­ze a sna­ží si vydě­lat jak to jen jde, ale bez­ú­spěš­ně. Nakonec Apollovu výzvu při­jí­má a začí­ná tré­no­vat. Apollo je odhod­la­ný vyhrát, pro­to Rocky musí pod­stou­pit tvrd­ší a mno­hem nároč­něj­ší tré­nink, než kdy před­tím…

Zajímavosti k fil­mu:

 • Souboj Rockyho a Apolla je čty­ři­krát del­ší než v prv­ním díle.
 • Stallone při tré­nin­ku zve­dal 110kg. Následkem je natr­že­ný sval, čtyř­ho­di­no­vá ope­ra­ce a 156 stehů.
 • Rocky 2 dosá­hl 90% tržeb prv­ní­ho dílu.
 • Naposled se ve fil­mu obje­vu­je pří­tel Rockyho Gazzo.
 • Rocky kupu­je nové auto, stej­né, jaké Stallone oprav­du poří­dil v čer­né a zla­té bar­vě. Jedná se o Pontiac Trans Am.
 • Při tré­nin­ku se Rocky škád­lí s rych­lej­ším pro­tiv­ní­kem. Tím se sku­teč­ný šam­pi­ón Roberto Durán.
 • Během závě­reč­né­ho boje nosí Apollo Creed stej­né šort­ky, kte­ré měl Rocky na pla­ká­tě v prv­ním díle.
 • Sylvester Stallone začal pra­co­vat na tře­tím díle hned po skon­če­ní pra­cí na dvoj­ce, chtěl tak mít z Rockyho tri­lo­gii. O čtvr­tém díle již neu­va­žo­val.
 • 800 míst­ních ško­lá­ků se zapo­ji­lo do běhu s Rockym.
 • V jed­né z prv­ních ver­zí scé­ná­ře jsme se ve fla­shbac­ku měli dozvě­dět Rockyho jmé­no - Robert.
 • Náklady na film byly 8 mili­o­nů dola­rů. Původní roz­po­čet však byl pou­hé 3 mili­o­ny. Stallone totiž chtěl dal­ších šest rych­loběž­ných kamer pro sní­má­ní zápa­su, sku­teč­né pub­li­kum a extra gáži pro štáb.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68846 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72184 KB. | 18.06.2024 - 20:00:32