Kritiky.cz > Recenze knih > Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%

Petra Karasová: Lucreziino srdce - 5%

lucreziino srdce awD 294374 1
lucreziino srdce awD 294374 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladičká Lucrezia, dce­ra vliv­né­ho řím­ské­ho kar­di­ná­la Rodriga Borgii, se má pro­vdat. Sňatek byl domlu­ven, když byla ješ­tě dítě. Lucrezia má z man­žel­ství strach, a tak se vdá­vat nechce. Její budou­cí man­žel, don Gaspar d´Aversa, je však už na ces­tě do Říma a v Lucrezii vzrůs­ta­jí oba­vy ze setká­ní.

Lucrezia Borgia je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších his­to­ric­kých postav a když jsem o ní obje­vi­la tuhle kni­hu, muse­la jsem si ji pro­číst. O co dál jsem se však v kni­ze dostá­va­la, o to víc jsem nechá­pa­la, proč je zde Lucrezia pre­zen­to­vá­na jako hlou­pá naiv­ka, kte­rá nejdřív jenom fňuká, jak se nechce vdá­vat. Myslela jsem si, že hor­ší to už nebu­de, ale mýli­la jsem se.  Když zača­la hlav­ní hrdin­ka uva­žo­vat nad tím, jak její snou­be­nec vypa­dá a jaký je, chtě­la jsem pře­stat číst, ale byla jsem zvě­da­vá, zda se pří­běh zlep­ší nebo ne. Nezlepšil.

Prvním vel­kým pro­blé­mem v téhle kni­ze je stro­hý, úseč­ný styl psa­ní. Text je tak tvo­řen jen krát­ky­mi věta­mi a čas­to­krát zby­teč­ný­mi a nesmy­sl­ný­mi dia­lo­gy. Dalším, o nic men­ším pro­blé­mem, jsou posta­vy. Některé jsou zce­la vypuš­tě­ny (napří­klad dva bra­t­ro­vé Lucrezie) a ty ostat­ní jsou tam jen na to, aby se na ně Lucrezia moh­la ura­zit nebo aby tam pros­tě byly. Například Cesare Borgia, Lucreziin oblí­be­ný bra­tr, se zde krát­ce obje­vu­je v jed­né kapi­to­le a jedi­ný důvod jeho pří­tom­nos­ti je jen ten, aby se na něj Lucrezia moh­la ura­zit, když se zmí­ní o nad­chá­ze­jí­cí svat­bě. Mocichtivý a pro­rad­ný papež Borgia, kte­rý ve sku­teč­nos­ti nevá­hal svou dce­ru tři­krát pro­vdat a vždy za muže z moc­né rodi­ny, jejíž spo­je­nec­tví potře­bo­val, zde ani nehne brvou, když se jeho jedi­ná dce­ra na prv­ní pohled zami­lu­je do bez­vý­znam­né­ho špa­něl­ské­ho šlech­ti­ce, kte­ré­ho jí sám vybral. Naopak, těší se z její­ho štěs­tí a klid­ně ji i s man­že­lem nechá odjet do zápa­du slun­ce. Co tam po poli­ti­ce a nut­nos­ti zís­kat spo­jen­ce!

Kromě toho autor­ka o době, kte­rou popi­su­je, vůbec nic neví - rene­sanč­ní posta­vy mlu­ví sou­čas­ným jazy­kem a chy­bí jaké­ko­liv popi­sy zvy­ků i míst, tak­že kdy­by neby­lo v ano­ta­ci uve­de­né, že se pří­běh ode­hrá­vá za vlá­dy Borgiů v Římě, tak by to čte­nář ani neza­re­gis­tro­val. Zarážající (a směš­né) je také lamen­to­vá­ní Lucrezie nad tím, jak se její tatí­nek (kar­di­nál!!!) ože­nil a pak roz­ve­dl s její mámou, při­čemž exis­ten­ce něče­ho tako­vé­ho jako je celi­bát - kte­rý, mimo­cho­dem, v kato­lic­ké církvi exis­tu­je dodnes - je úpl­ně igno­ro­vá­na (ane­bo o něčem tako­vém autor­ka v živo­tě nesly­še­la). A podob­ných nesmy­sl­nos­tí je plná celá kni­ha.

Volba pape­že a inti­gy s ní spo­je­né, moro­vá epi­de­mie nebo poli­tic­ká situ­a­ce v Itálií neby­ly ani spo­me­nu­ty, z čle­nů rodu Borgiů se sta­li naiv­ní tvo­ro­vé bez rozu­mu, lás­ka na prv­ní pohled byla nesku­tečne hlou­pá a otrav­ná. To všech­no plus  absen­ce popi­sů a abso­lut­ní nezna­lost reá­lií děla­jí z téhle kni­hy nevy­da­re­nou paro­dii na rene­sanč­ní Itálií, kte­rou si klid­ně může­te nechat ujít.

Hodnocení: 5%

Lucreziino srd­ce

Autor: Petra Karasová

Vydáno: 2016, E-knihy jedou

Počet stran: 60


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jak se projevuje závislost na alkoholu1. července 2012 Jak se projevuje závislost na alkoholu Závislost na alkoholu je vážná a nebezpečná nemoc.  Jeho eliminace vyžaduje systematický přístup a dlouhé období léčby. Konzumace alkoholu v ohromném množství způsobuje velké poškození […] Posted in Domácí rady
  • Jak básníci neztrácejí naději28. ledna 2004 Jak básníci neztrácejí naději Štěpánek i Kendy nám trochu zestárli, trochu zvážněli, ale pořád jsou to dobří kamarádi, toho času řešící "krizi středního věku." Kendyho vyhodila manželka (Lenka Kořínková) z […] Posted in Filmové recenze
  • Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?15. dubna 2022 Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl? Dominika je po tomto duelu venku a zbývá posledních 8 hráčů, ze kterých vzejde vítěz této show. Finále se blíží a podle posledních zpráv by mělo být v první polovině května. SK-45. […] Posted in Články
  • Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení13. června 2024 Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení Máte doma prvňáčka, který se už nemůže dočkat, až půjde po prázdninách do školy? Hledáte hezký příběh, který zahřeje u srdíčka? Kniha Lvíček z kaštánku se bude vašim dětem moc líbit. Jeho […] Posted in Recenze knih
  • Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965)23. července 2018 Vinnetou - Poslední výstřel - Winnetou 3. Teil (1965) V sezoně 1964-1965 promítala německá kina 73 snímků. K těm nejoblíbenějším patřily jednoznačně mayovky Horsta Wendlandta. Film Vinnetou - Rudý gentleman obsadil první, Mezi Supy druhé […] Posted in Speciály
  • Titulky k Becoming Elizabeth S01E04 - Lighten Our Darkness5. srpna 2022 Titulky k Becoming Elizabeth S01E04 - Lighten Our Darkness Alžbětě se v novém dočasném domově nelíbí. Přijede ji navštívit Marie, aby jí řekla, že se u dvora spekuluje, proč se u něj už dlouho neobjevila. Eduard je naštvaný z pozvánky na svatbu […] Posted in Titulky
  • The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)21. listopadu 2020 The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 – epizoda 5)   Tuto hru jsme si mohli stáhnout v rámci zlatého členství zdarma. Hra vyšla před více, jak třemi lety od tvůrců z Telltale Games. Jednotlivé epizody The Walking Dead vydávali […] Posted in Retro games
  • Urban Legend (1999)3. května 2017 Urban Legend (1999) Městské legendy jsou většinou jen vymyšlené strašidelné příběhy, ale co když se jimi nechá inspirovat sériový vrah…? Studenti Pendletonské univerzity jsou šokováni zprávou, […] Posted in Horory
  • Výměna manželek – 12.10.201613. října 2016 Výměna manželek – 12.10.2016 Podaří se temperamentní Blance změnit přístup svérázného Jiřího k vlastní rodině? Zvládne Jitka dvě děti a mladšího partnera Vláďu? A jak dopadne žádost o ruku u 8 očí? Sledujte v […] Posted in Reality show
  • Konspirační teorie29. ledna 2020 Konspirační teorie Konspirační teorie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzápětí po té, co svět zasáhne významná událost.  Věříte jim nebo vás nechávají chladnými a spokojíte se s oficiálními informacemi a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92502 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71750 KB. | 17.07.2024 - 19:25:27