Kritiky.cz > Recenze knih > Požárník Sam - Vodní dobrodružství

Požárník Sam - Vodní dobrodružství

Sam
Sam
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už více jak tři dese­ti­le­tí dobý­vá dět­ská srd­ce Požárník Sam. Britský ani­mo­va­ný seri­ál, pojed­ná­va­jí­cí o hrdin­ských činech požár­ní­ka Sama a dal­ší­ho osa­zen­stva hasič­ské sta­ni­ce, je oblí­be­ný hlav­ně mezi chlap­ci od tří do osmi let. Právě pro ně je urče­no lepo­re­lo – spí­še pev­ná kníž­ka – pojed­ná­va­jí­cí o jed­nom ze Samových nej­zná­měj­ších zása­hů – Vodním dob­ro­druž­ství.

Charlie s dět­mi vyra­zí lodí na lov ryb. Jenže do loď­ky nara­zí velry­ba a ta se začne potá­pět. Než vypuk­ne pani­ka, dora­zí požár­ník Sam a jeho kole­gy­ně Penny. Děti i Charlieho dosta­nou požár­ní­ci do bez­pe­čí, loď­ka se ale potá­pí dál, pro­to­že do ní zaté­ká. Právě v tom­to oka­mži­ku je žádá­na sou­čin­nost dítě­te, má ze tří obráz­ků (vod­ní čer­pa­dlo, dale­ko­hled a vrtač­ka) roz­hod­nout, kte­rou věc pou­žít pro záchra­nu lodi, do kte­ré zaté­ká. Zásah se zkom­pli­ku­je, když jeden z čle­nů posád­ky padá přes palu­bu. Čtenář má opět roz­hod­nout, co by si nasa­dil, kdy­by chtěl Charliemu pomo­ci z pas­ti na hum­ry a potře­bo­val se poto­pit, aby vypros­til jeho nohu. Jak už to u požár­ní­ka Sama bývá, zachrá­ní všech­ny čle­ny posád­ky, bez vět­ší újmy i „maje­tek“, dokon­ce i velry­ba, kte­rá „zapří­či­ni­la“ sráž­ku se v pořád­ku dosta­ne zpát­ky do své­ho pod­moř­ské­ho domo­va.

Knížka je hez­ky zpra­co­va­ná, děti budou zají­mat hlav­ně vese­lé ilu­stra­ce.  Podle nich budou děti po pár pře­čte­ní pří­bě­hu schop­né ho odvy­prá­vět sami.


  • Požárník SAM: Vodní dob­ro­druž­ství
  • Počet stran: 18
  • Nakladatelství: Egmont
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95828 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71622 KB. | 13.07.2024 - 16:07:24