Kritiky.cz > Recenze knih > Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

p9788075434302 obri trpaslici ruzicka 200 311 748262
p9788075434302 obri trpaslici ruzicka 200 311 748262
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách, kdy se obje­vo­va­li hle­da­či zla­ta a jed­ně­mi z nich byli i lidé z dale­ka – Benátčané. Ti zablou­di­li do Císařského lesa, při­čemž mno­zí z nich rozu­mě­li tajem­stvím, jenž se skrý­va­la v hlu­bi­nách země. Jednou se jim tak­to poda­ři­lo najít ložis­ko nej­krás­něj­ších gra­ná­tů. Začali pře­mýš­let, jak to všech­no dostat do jejich domo­vi­ny. Usnesli se na nápa­du, že si tohle mís­to ozna­čí a nej­pr­ve i sebou vez­mou jen to, co une­sou a pak se s vozy vrá­tí zpět – nedo­padlo to však pro ně dob­ře.

Další z mno­hých pověs­tí je situ­o­vá­na do Českého lesa pod vrch s názvem Přimda. Tam sto­jí pra­sta­rý hrad, ovšem na tom­to vrchu však dří­ve byd­le­la sed­lác­ká rodi­na a v ní tři sest­ry. Odmalička to byla milá děv­čát­ka, ale v dospě­los­ti se z nich sta­ly namyš­le­né fifle­ny, nikdo nevě­děl, jak je to mož­né. Chodily do hos­po­dy na tan­co­vač­ku, avšak ohr­no­va­ly nos nad kaž­dým nápad­ní­kem – klu­ci z jejich vsi pro ně neby­li dost dob­ří. Jednou tak pro ně při­šli tři mys­liv­ci, avšak byli to čer­ti. Dvě sest­ry se jim poda­ři­lo uzmout, ta tře­tí se uchrá­ni­la jen díky mod­lit­bám a Panně Marii, ovšem během oka­mži­ku jí z té hrů­zy zeše­di­vě­ly vla­sy.

O tajem­ném kry­sa­ři z Hamlíkova a hra­du Holštejn je pověst z Vyškovska. Ten pomá­hal lidem, spe­ci­ál­ně děv­ča­tům, na kte­rá číha­la množ­ství nástrah. Jeden zlý rytíř z Holštejna jmé­nem Vok une­sl nási­lím děv­če z Hamlíkova – Anežku. K tomu vzal i její mamin­ku, kte­rou zavřel do jes­ky­ně, o hla­du a vodě. Nutil Anežku, aby si ho vza­la za muže, když to udě­lá, mamin­ku pus­tí. Anežka na to kýv­la, ovšem nevě­dě­la, že mamin­ka v jes­ky­ni už neži­je. Když na to při­šla, odmít­la se za Voka pro­vdat – tomu to bylo jed­no, chtěl ji zahu­bit tak jako tak. Krysař ji však zachrá­nil.

Moravský kras a pověst – Macocha aneb O pro­pas­ti a pro­kle­tí zlé mace­chy. Martin byl nej­star­ší dítě sed­lá­ka Hálka z Vilémovic. Přestože byl malý, plnil pří­ka­zy své mace­chy. Ta ho straš­ně nená­vi­dě­la. Jednoho dne s Martínkem šla do lesa na jaho­dy. V hla­vě se jí zro­dil šíle­ný plán – chtě­la chlap­ce sho­dit do pro­pas­ti. Když šli oko­lo, tak se k tomu odhod­la­la, avšak Martínek se zachy­til a ona sama spadla do pro­pas­ti. Když otec zjis­til od mlad­ších dětí, kde je Martin a mace­cha, tak oka­mži­tě se vydal za nimi, pro­to­že měl nebla­hé tuše­ní – tak našel své­ho syna živé­ho a zdra­vé­ho. Od té doby se pro­past pojme­no­va­la Macocha.

O obru Koberovi vyprá­ví o chla­pí­ko­vi, veli­kém než všich­ni ostat­ní obři dohro­ma­dy. Lidé se jeho obyd­lí vyhý­ba­li, pro­to­že si mys­le­li, že je zlý, ale to neby­la prav­da – nao­pak byl moc hod­ný. Dokonce zachrá­nil dív­ku Walburgu, kte­rou odvle­kl do svých spá­rů zlý rytíř z cizí země. Na ni čekal doma mla­dík Markuš, kte­ré­mu řek­li, že Walburga uto­nu­la v jed­né říč­ce. Markuš byl štěs­tím bez sebe, když se dostal ke Koberovi a viděl Walburgu živou a zdra­vou.

Tato kni­ha je plná tako­vých­to pověs­tí, všech­ny do jed­né jsou vyni­ka­jí­cí. Doporučuju všem odrost­lej­ším dětem, ale klid­ně i těm men­ším, aspoň se něco dozvě­dí, navíc pohád­ko­vou for­mou. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 184 Kč zde.

 • Autor: David Růžička
 • Žánr: děti a mlá­dež
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní: 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Útěk za láskou - kniha22. července 2017 Útěk za láskou - kniha Emma sedí normálně ve škole – je v maturitním ročníku – když tu najednou do třídy vtrhne dvoumetrový černoch Billy a začne jí nesmlouvavě dávat veškeré její věci do tašky, přičemž jí za […] Posted in Recenze knih
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […] Posted in Recenze knih
 • Lumpík zachraňuje - kniha10. července 2017 Lumpík zachraňuje - kniha Lumpík je roztomilé maličké štěňátko, které žije se svou maminkou Daisy u Honzíkových prarodičů. Honzík je malý kluk, který chodí sice do školy, ale je velmi nepořádný a dá se říct, že i […] Posted in Recenze knih
 • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […] Posted in Recenze knih
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […] Posted in Recenze knih
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […] Posted in Recenze knih
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42860 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71697 KB. | 16.06.2024 - 15:15:41