Kritiky.cz > Speciály > Po čem muži touží - Jak to začalo?

Po čem muži touží - Jak to začalo?

PoCemMuziTouzi
PoCemMuziTouzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 „Můj nápad vzni­kl z pros­té nos­tal­gie. Stýskalo se mi po fil­mech jako Na hrom­ni­ce o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podob­né­ho vyzkou­šet a zku­sit nato­čit kome­dii. Byl to jen nápad, kte­rý jsme potom s Radkou Třeštíkovou zača­li po nocích pro zába­vu dávat dohro­ma­dy, a pro­to­že nás to zača­lo ohrom­ně bavit, tak jsme to zku­si­li dotáh­nout do kon­ce,“ říká reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Rudolf Havlík. „Rudolf za mnou se svým námě­tem při­šel ve správ­nou chví­li, potře­bo­va­la jsem si odsko­čit od váž­ných témat a napsat s ním ryzí kome­dii byla pro mě vel­ká výzva,“ dodá­vá Radka Třeštíková. Nicméně autor­ské kon­flik­ty, způ­so­be­né odliš­nos­tí muž­ské­ho a žen­ské­ho pří­stu­pu mezi nimi nevzni­ka­ly. „Při psa­ní mezi sebou mívá­me občas kon­flik­ty a hádá­me se, ale neřek­la bych, že kvů­li roz­díl­nos­ti v žen­ském a muž­ském vidě­ní svě­ta, já ostat­ně ke spous­tě věcem při­stu­pu­ju spíš jako muž a Rudolf je zase dost vel­ký roman­tik a cit­liv­ka,“ při­zná­vá zná­má spi­so­va­tel­ka.

V sou­vis­los­ti s hlav­ní pří­bě­ho­vou lin­kou se nabí­zí otáz­ka, zda by se reži­sér sám chtěl stát ženou? „Já? Nechtěl, pro­to­že ženy mají mno­hem těž­ší život ve všech smě­rech a já je obdi­vu­ju, že to na téhle pla­ne­tě doká­žou vůbec zvlá­dat. Jsou to tako­vé super­hr­din­ky,“ tvr­dí  rezo­lut­ně reži­sér. A co nej­ví­ce obdi­vu­je  na ženách? „Obdivuji jejich trpě­li­vost. Jsem jim vděč­ný, že přes­to, že jim neu­stá­le leze­me na ner­vy a cho­vá­me se k nim čas­to jako pitom­ci, tak se nás ješ­tě neroz­hod­ly vyhla­dit,“ dodá­vá v nad­sáz­ce Rudolf Havlík. Ani spo­lu­au­tor­ka scé­ná­ře by nemě­ni­la. „Jsem ráda v tom těle, v jakém jsem a nechci být nikým jiným, i když je jas­né, že muži to mají v živo­tě jed­no­duš­ší:),“ sou­hla­sí Radka Třeštíková.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86654 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72232 KB. | 12.04.2024 - 20:10:39